English Words B

Words B English Exam

HideShow resource information
  • Created by: Amber
  • Created on: 24-06-11 17:58

Words B

Bail - borgtocht
Bank - oever
Baptize - dopen
Bargain - koopje
To Be Due - moeten aankomen
To Be Eager - heel graag willen
Be In Detention - na moeten blijven
Be Inclined To - de neiging hebben om
Beforehand - van tevoren
Belongings - bezittingen
Bend - bocht
Benefit - uitkering
To Benefit - goed doen
Benevolent - vriendelijk, behulpzaam
Bereavement - sterfgeval, verlies van een dierbare

1 of 2

Words B

Biased - bevooroordeeld
Bigamy - bigamie, gelijktijdig getrouwd zijn met 2 personen
Billboard - reclamebord
Bleak - troosteloos
Bliss - geluk, genot
Blockbuster - kaskraker
Blunt - bot
Board - bestuur
Boarding School - kostschool
Boast - opscheppen
Bold - moedig
Boom - bloeien
Booth - kraampje
Box Office - kassa (theater of bioscoop)
Brag - opscheppen
Breakthrough - doorbraak
Breed - ras
To Breed - fokken
Brief - kort
Browse - bladeren
Bruised - gekneusd
Bug - insect

2 of 2

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »