English Words G

Words

HideShow resource information
  • Created by: Amber
  • Created on: 24-06-11 19:14

Words G

Gap - kloof
Gauge - peil, meter, peilglas
GCSE - General Certificate for Secondary Education is Examen Algemeen Voortgezet Onderwijs
Gear - versnelling, spullen, uitrusting
Gender - geslacht
Generate - opwekken
Genuine - echt
Germ - bacterie
Gesture - gebaar
Glacier - gletsjer
Glare - boos kijken
Global - wereldomvattend
Gloomy - somber
GM Food - genetisch gemanipuleerd voedsel
Go Into Rehab - afkicken
Gorgeous - prachtig
Graduate - afstuderen
Grammar School - gymnasium
Grandstand - tribune
Grant - studiebeurs
Grasp - begrijpen
Gratitude - dankbaarheid
Gravity - zwaartekracht
Greedy - hebzuchtig
Grieve - treuren, rouwen
Grumble - mopperen
Guardian - voogd
GuestRoom - logeerkamer
Guinea Pig -  proefkonijn

1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar English resources:

See all English resources »