Chag / Festivals/ Gwylaiu

This is in Welsh and is about Chag (Festivals). It is only a short intorduction

HideShow resource information
Preview of Chag / Festivals/ Gwylaiu

First 92 words of the document:

Gwyliau ­ CHAG
Gwyliau Pwysicaf = YOM TOV
Yn Hebraeg, mae gwyliau Iddewig, yn dibynnu ar eu natur, yn cael eu galw yn
Yom tov ("dydd da") neu chag ("gyl") neu ta'anit ("ympryd"). Mae Yom Tov
gyda rwymedigaethau tebyg a chyfyngiadau i Shabbat, ac eithrio eich bod yn
gallu coginio, cario, a throsglwyddo tân (o fflam sydd eisoes yn bodoli). Mae
tarddiad y gwyliau Iddewig amrywiol a all yn gyffredinol i'w gweld yn mitzvot
Beiblaidd (gorchmynion).

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all resources »