Personlig trening

View mindmap
 • Personlig trening
  • Systematisk trening
   • Treningsplan
    • Bør inneholde
     • Kortsiktige og langsiktige mål
     • En periodeplan, som er en grov oversikt over treningen i hele perioden (husk progresjon og variasjon
     • En ukeplan der du beskriver hvor mye du skal trene (Iantall treningsøkter i uka) og hvor du skal trene
     • En detaljert øktplan for en treningsøkt (oppvarming, hoveddel, nedtrapping og uttøyning)
     • Eventuell testing eller annen kontroll på framgang
     • Treningsdagbok
     • Vurdering
    • En treningsplan bør bygges opp trinn for trinn i en hensiktsmessig rekkefølge
    • Før du setter opp en plan:
     • Kjenne indretten og hvilke krav den stiller (arbeidskravsanalyse)
      • Viser hvilke fysiske og psykiske egenskaper idretten krever av utøveren
      • Teste og vurdere egenskapene til de aller beste utøverene innenfor idretten
     • Kjenne dine egne forutsetninger (Kapasitetsanalyse)
      • Forteller noe om hvilke sterke og svake sider man har i tilknytning til en idrett eller aktivitet.
      • Gjennomfører ulike former for testing eller lar andre vurdere seg.
     • Kjenne til mulighetene for trening (Anlegg, utstyr, tid til trening)
    • Personlig treningsplan
     • Når man har sammenliknet rbeidskravsanalysen med sin egen kapasitet bør man lage en personlig treningsplan som legger vekt på det man trenger å forbedre eller holde ved like.
   • Regelmessig aktivitet
    • Det er den regelmessige aktivitetensom teller
   • Mål og motivasjon
    • Dersom man har et mål med treningen er det som regel lettere å arbeide systematisk med treningen og se resultater.
    • Kortsiktige OG langsiktige mål som er mulige å realisere
    • Del målet inn i
     • Ferdighetsmål
      • F.EKS beherske en idrett godt nok til at man kan gjennomføre den med en eller flere gode venner
      • F.EKS kunne forbedre enbestemt teknisk ferdighet i en idrett eller lagspill
      • Få bedre kondisjon
     • Kunnskapsmål
      • F.EKS lære seg mer om en idrett
     • Holdningsmål
      • Man skal være klar for å gjennomføre den planlagte treningen
      • Man skal være positiv, presis og kunen arbeide med andre
   • Periodeplan
    • Hver periode skal ta utgangspunkt i treningsmålene dine og vise hvilken trening du vil legge vekt på i grove trekk.
    • Man må bygge opp treningsmengde, intensitet og teknikk trinnvis
   • Ukeplan
    • Skal vise:
     • Antall treningsøkter (hyppighet)
     • Treningsinnhold (hva man skal trene på)
     • Treningssted
     • Tidspunkt for treningen
    • Variasjon
     • Veksle mellom harde og lette treningsøkter
      • Ikke overdrive
     • Bruke hele kroppen
   • Øktplan
    • Skal vise hvordan treningsøjtene er samm sammen med oppvarming, hoveddel og avslutning.
  • Egentrening
   • Gleden skal drive deg og det sunne vettet skal styre deg

Comments

No comments have yet been made

Similar Physical Education resources:

See all Physical Education resources »See all Personlig trening resources »