Ffiseg 1

View mindmap
 • Ffiseg 1
  • Uned 1: Cynhyrchu Trydan
   • Ffynhonellau egni
    • Anadnewyddadwy
     • Solar
     • Gwynt
     • Geothermal
     • Llanw
     • Biomas
     • Tonnau
     • Hydro
     • Problemau
      • Adnewyddadwy
       • Glo
       • Olew
       • Nwy
       • Niwclear
      • Adnewyddadwy
       • Angen lleoliad cywir
       • Gallu bod yn ddrud ofnadwy
       • Anddybynadwy
      • Anadnewyddadwy
       • CO2
       • Cynhesu byd eang
       • Effaith ty gwydr
    • Adnewyddadwy
     • Glo
     • Olew
     • Nwy
     • Niwclear
   • Cyfarpar egni solar a gwynt domestig
    • Gwynt yn fwy dibynadwy yng Hymru
   • Costau comisiynu a dadgomidiynu gorsafoedd pwer
    • Comisiynu
     • Costau cynllunio ac adeiladu yr orsaf bwer
    • Dadgomisiynu
     • Costau tynnu gorsaf bwer i lawr a glanhau
   • Dwysedd
    • Dwysedd= Mas/Cyfaint
    • Unedau= g/cm           neu             Kg/cm
  • Uned 2: Trawsyrru Trydan
   • Monitro defnydd pwer ac ymateb i newid yn y galw
    • Cynnydd yn y galw
     • Pobl yn codi yn y bore
     • Digwyddiadau chwaraeon
    • Lleihau yn y galw
     • Nos pan mae pobl yn cysgu
     • Yr haf, dim angen gymaint o wresogi
   • Gwifrau
    • Gwifrau uwchben
     • Trawsyrru trydan ar foltedd uchel
    • Gwifrau tanddaearol
     • Cael ei defnyddio mewn parciau Cenedlaethol i gadw'r tirwedd yn hardd
   • Newidyddion
    • Newidydd Codi
     • Cynnyddu maint y foltedd
    • Newidydd gostwng
     • Lleihau maint y foltedd
   • Y Grid Genedlaethol
    • 1) Gorsafoedd Pwer
    • 2) Newidydd codi
    • 3) Gwifrau uwchben neu tanddaearol
    • 4) Newidydd Gostwng
   • Pwer
    • Pwer = Foltedd x Cerrynt
    • Unedau = Jouleau yr eiliad neu wat
 • Problemau
  • Adnewyddadwy
   • Angen lleoliad cywir
   • Gallu bod yn ddrud ofnadwy
   • Anddybynadwy
  • Anadnewyddadwy
   • CO2
   • Cynhesu byd eang
   • Effaith ty gwydr

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all Energy resources »