WJEC/CBAC Ffiseg 3- Uned 1- Electromagneteg (yn Gymraeg)

Efallai rhai camgymeriadau sillafu ond gobeithio mae'n helpu :)

Plis rhowch sylw os mae'n helpu so rwy'n gwbod os mae'n werth gwneud mwy.

(Bydd adnodd ar wahan am newidyddion)

HideShow resource information

Slides in this set

Slide 1

Preview of page 1

FFISEG 3
UNED 1 - ELECTROMAGNETEG
http://www.cbac.co.
uk/uploads/publications/16053.pdf
Tudalen 60…read more

Slide 2

Preview of page 2

Meysydd Magnetig
Magnet Bar "RIGHT HAND GRIP RULE"
Gwifren Syth
Solenoid…read more

Slide 3

Preview of page 3

Yr Effaith Modur
·Pan fydd cerryn yn pasio trwy gwifren mewn maes magnetic, bydd grym yn
cael ei rhoi ar y gwifren. Gelwir yr effaith hyn Yr Effaith Modur.
·Gall y grym cael ei gynyddu trwy:
- cynyddu'r cerrynt
·defnyddio magnet cryfach
·Mae'r grym yn dibynu ar yr ongl rhwng y gwifren a'r llinellau maes
magnetig.
·Mae'r grym yn:
- Gryfach pan mae'r gwifren yn berpendiciwlar(ar ongl sgwar) i'r maes
magnetig.
- Sero pan mae'r gwifen yn baralel i'r llinellau maes magnetig.
·Mae cyfeiriad y grym bod tro ar ongl sgwar i'r gwifen a'r llinellau maes
magnetig. Hefyd, aiff cyfeiriad y grym ei wrthdroi (reversed) os bydd
cyfeiriant y cerrynt neu'r maes magnetig ei wrthdroi.…read more

Slide 4

Preview of page 4

Modur Cerrynt Union
Cymudadur…read more

Slide 5

Preview of page 5

Anwythiad Electromagnetig
Y broses o gynhyrchu trydan trwy symud gwifren mewn maes magnetig.
Wrth symud y magnet trwy'r coil, mae
llinellau maes magnetig yn cael eu dorri
sy'n achosi cerrynt i lifo trwy'r gwifren.
Caiff mwy o drydan ei gynhychu trwy:
-symud y magnet yn gyflymach
-defnyddio magnet gryfach
-rhoi mwy o droadau ar y coil
Bydd yr un peth yn
digwydd os bydd gwifren
yn cael ei basio trwy
faes magnetig.…read more

Slide 6

Preview of page 6

Generaduron CE
Coil
Mae llinellau maes magnetig yn
mynd o gogledd i de ac wrth i'r
coil troi, caiff cerrynt ei anwytho.
Ar gyfer generadur well gallwch:
-cynyddu'r nifer o coils
-defnyddio magnet gryfach
-troelli'r gwifren yn gyflymach
-defyddio magnet gyda maes
magnetig cylchog(felly mae'r
maes magnetig yn gorchuddio
mwy o bellter)…read more

Slide 7

Preview of page 7
Preview of page 7

Comments

Lowri

Report

fab, gwirioneddol wedi helpu !! :)

Similar Physics resources:

See all Physics resources »

Slides in this set

Slide 1

Preview of page 1

FFISEG 3
UNED 1 - ELECTROMAGNETEG
http://www.cbac.co.
uk/uploads/publications/16053.pdf
Tudalen 60…read more

Slide 2

Preview of page 2

Meysydd Magnetig
Magnet Bar "RIGHT HAND GRIP RULE"
Gwifren Syth
Solenoid…read more

Slide 3

Preview of page 3

Yr Effaith Modur
·Pan fydd cerryn yn pasio trwy gwifren mewn maes magnetic, bydd grym yn
cael ei rhoi ar y gwifren. Gelwir yr effaith hyn Yr Effaith Modur.
·Gall y grym cael ei gynyddu trwy:
- cynyddu'r cerrynt
·defnyddio magnet cryfach
·Mae'r grym yn dibynu ar yr ongl rhwng y gwifren a'r llinellau maes
magnetig.
·Mae'r grym yn:
- Gryfach pan mae'r gwifren yn berpendiciwlar(ar ongl sgwar) i'r maes
magnetig.
- Sero pan mae'r gwifen yn baralel i'r llinellau maes magnetig.
·Mae cyfeiriad y grym bod tro ar ongl sgwar i'r gwifen a'r llinellau maes
magnetig. Hefyd, aiff cyfeiriad y grym ei wrthdroi (reversed) os bydd
cyfeiriant y cerrynt neu'r maes magnetig ei wrthdroi.…read more

Slide 4

Preview of page 4

Modur Cerrynt Union
Cymudadur…read more

Slide 5

Preview of page 5

Anwythiad Electromagnetig
Y broses o gynhyrchu trydan trwy symud gwifren mewn maes magnetig.
Wrth symud y magnet trwy'r coil, mae
llinellau maes magnetig yn cael eu dorri
sy'n achosi cerrynt i lifo trwy'r gwifren.
Caiff mwy o drydan ei gynhychu trwy:
-symud y magnet yn gyflymach
-defnyddio magnet gryfach
-rhoi mwy o droadau ar y coil
Bydd yr un peth yn
digwydd os bydd gwifren
yn cael ei basio trwy
faes magnetig.…read more

Slide 6

Preview of page 6

Generaduron CE
Coil
Mae llinellau maes magnetig yn
mynd o gogledd i de ac wrth i'r
coil troi, caiff cerrynt ei anwytho.
Ar gyfer generadur well gallwch:
-cynyddu'r nifer o coils
-defnyddio magnet gryfach
-troelli'r gwifren yn gyflymach
-defyddio magnet gyda maes
magnetig cylchog(felly mae'r
maes magnetig yn gorchuddio
mwy o bellter)…read more

Slide 7

Preview of page 7
Preview of page 7

Comments

Lowri

Report

fab, gwirioneddol wedi helpu !! :)