Ffiseg Gronynnol

Adolygiad o ffiseg gronynnol gan gynnwys pob gronyn mae'n rhaid dysgu

HideShow resource information
 • Created by: Cai Hale
 • Created on: 19-01-14 15:54
View mindmap
 • Ffiseg Gronnynol
  • Hadronau
   • Mesonau
    • Cynnwys un gwrthgwarc ac un cwarc
    • Pion
   • Baryonau
    • Cynnwys 3 cwarc neu 3 gwrthgwarc
    • Proton
     • Q=1
     • Rhif Baryon - 3 (uud)
     • Gwrthronyn - Gwrthbroton
     • Baryon sefydlog
    • Niwtron
     • Q=0
     • Rhif Baryon - 3 (udd)
     • Gwrthronyn - Gwrthiwtron
    • Delta
  • Boson Cyfnewid
   • Ffoton (?)
    • Grym Electromagnetig
   • Gluon (g)
    • Grym Cryf
   • Boson W
    • Grym Gwan
   • Boson Z
    • Grym Gwan
  • Leptonau
   • Electron
    • Q=-1
    • Rhif Lepton= 1
    • Gwrthronyn - Positron
    • Cenhedlaeth cyntaf
     • Niwtrino Electron
      • Q=0
      • Rhif Lepton = 1
      • Gwrthronyn - Gwrthniwtrino Electron
   • Niwtrino Electron
    • Q=0
    • Rhif Lepton = 1
    • Gwrthronyn - Gwrthniwtrino Electron
  • Cwarc
   • Cwarc i fyny (u)
    • Q=+2/3
    • Gwrthronyn - Gwrthgwarc i fyny
    • Cenhedlaeth cyntaf
     • Cwarc i lawr (d)
      • Q=-1/3
      • Gwrthronyn - Gwrthgwarc i lawr
   • Cwarc i lawr (d)
    • Q=-1/3
    • Gwrthronyn - Gwrthgwarc i lawr
  • Grymoedd
   • Gwan
    • Cynnwys niwtrino electron
    • Newid mewn 'blas' cwarc
    • Adwaith cymharol araf
    • Dadfeiliad niwtron
   • Electromagnetig
    • Cynnwys ffoton
    • Effeithio unrhyw gronyn gyda gwefr
     • Gan gynnwys niwtron oherwydd mae'n cynnwys cwarciau gyda gwefr
    • Adwaith gyda hyd oes cannolig
    • Difrodiad electron a phositron
   • Cryf
    • Effeithio cwarciau yn unig
    • Dim leptonau
    • Adwaith cymharol o gyflym
    • Gwrthdrawiad Proton

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all Particle physics resources »