Ffiseg

HideShow resource information
 • Created by: branwen
 • Created on: 01-01-13 13:48
View mindmap
 • Ffiseg
  • Tonnau a Phelydriad
   • Y sbectrwm electromagnetig
   • Nodweddion Tonnau
  • Ymbelydredd
   • Hanner-oes
   • Allyriadau Ymbelydrol
   • Defnyddio Pelydriad
  • Egni a Thrydan
   • Trawsyrru Trydan
   • Gwresogi'r cartref
   • Tymheredd a throsglwyddo egni gwres
   • Cynhyrchu Trydan
   • Effeithlonrwydd egni
  • Y Gofod
   • Ser
   • Y bydysawd
   • Cysawd yr Haul
  • Trydan
   • Cylchedau Trydanol
   • Dipgelwch mewn cylchedau prif gyflenwad
  • Grymoedd a Mudiant
   • effeithiau grymoedd
   • Pellter  Buanedd a chyflymiad
   • Untitled

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »