Ffiseg 1

HideShow resource information
View mindmap
 • Ffiseg 1
  • Uned 3: Cyflenwi egni a'r cartref
   • Cost defnyddio trydan
    • Y gost
     • Cyfanswm y gost = nifer yr unedau x cost yr uned
    • Yr uned
     • Unedau sy'n cael eu defnyddio = Pwer x amser
     • Uned = Cilowat awr, KWawr
   • Biliau Tanwydd
    • i ddarganfod y gost bydd rhaid lluosi gyda cost pob uned o drydan.
    • i ddarganfod y nifer o unedau a ddefnyddwyd, bydd rhaid tynnu y darlleniad cychwynnol o'r darlleniad diweddar.
   • Cymhariaith o gost gwahanol ffynonellau o egni domestig
    • Trydan dwr = 0.8c yr uned (KWawr)
    • Pwer niwclear = 1.5c yr uned (KWawr)
    • Llosgi glo = 2.0c yr uned (KWawr)
    • Llosgi olew = 2.5c yr uned (KWawr)
    • Gwynt = 3.5c yr uned (KWawr)
  • Uned 4: Trosglwyddo egni
   • Mathau o egni gwahanol
    • Gwres
    • Sain
    • Trydanol
    • Golau
    • Cemegol
    • Cinetig
    • Potensial
    • Niwclear
   • Ynysu'r ty
    • Colled gwres yn y ty
     • To = 25%
     • Ffenestri = 10%
     • Muriau = 35%
     • Drafftiau =  15%
     • Lloriau = 15%
    • Sut i arbed colled y gwres
     • To =  Ffibr gwydr
     • Ffenestri = ffenestri dwbl
     • Muriau = Ynysydd wal ceudod
     • Drafftiau = Tegan atal drafftiau
     • Lloriau = Pren neu polystyrene
   • Gwres
    • Lliwiau
     • Du yn amsugno gwres
     • Gwyn a sgleiniog yn adlewyrchu gwres
    • Dargludiad, darfudiad a pelydriad
     • Dargludiad
      • Dull trosglwyddo gwres trwy solidau
      • Mae metelau yn ddardludyddion da, tra bod ynysyddion yn ddargludyddion gwael
     • Darfudiad
      • Dull trosglwyddoegni gwres drwy hylifau a nwyon, mae hylifau a nwyon poeth yn codi tra bod hyliau a nwyon oer yn cwympo.
     • Pelydriad
      • Dull trosglwddo egni gwres trwy'r gofod, mae'r gofod yn wactod sydd bron ddim yn cynnwys moleciwliau
   • Effeithlonrwydd
    • Effeithlonrwydd = egni defnyddiol / egni a gyflenwir = x100

Comments

No comments have yet been made

Similar Physics resources:

See all Physics resources »See all Energy resources »