Delyth Fy Merch Yn Ddeunaw Oed- Nodweddion arddull

HideShow resource information
View mindmap
 • Delyth fy merch yn ddeunaw oed
  • Gan Dic Jones
  • Ailadrodd
   • "Deunaw oed..."
    • Dangos cymaint o effaith y mae’r penblwydd arbennig hwn wedi’i gael ar y bardd.
     • Mae wedi creu llawenydd ynddo "Deunaw oed, y deniadol,"
  • Cyferbyniad
   • "Ddoe’n ddeunaw, heddiw’n ddynes."
    • Cyflythrennu
    • Gyferbyniad rhwng ieuenctid a henaint
     • Mae’n effeithiol oherwydd fod y bardd wedi llwyddo i gael geiriau cyferbyniol i gynganeddu gyda’i gilydd
      • Nid yn unig "ddoe" a "heddiw" ond hefyd "ddeunaw" a "ddynes"
  • Trosiad
   • "Deunaw oed yw ein hedyn"
    • ddarlun o beth bychan iawn wedi tyfu’n aeddfed
     • O roi hedyn yn y ddaear, gall dyfu i fod yn blanhigyn hardd, a dyma’n union y mae Delyth wedi’i wneud
  • Ansoddeiriau
  • Cyflythrennu
 • mae’n ei lenwi gydag ofn fod amser yn hedfan yn ei flaen, "Deunaw oed fy henoed i."
  • Dangos cymaint o effaith y mae’r penblwydd arbennig hwn wedi’i gael ar y bardd.
   • Mae wedi creu llawenydd ynddo "Deunaw oed, y deniadol,"
 • "Ddoe’n ddeunaw, heddiw’n ddynes."
  • Gyferbyniad rhwng ieuenctid a henaint
   • Mae’n effeithiol oherwydd fod y bardd wedi llwyddo i gael geiriau cyferbyniol i gynganeddu gyda’i gilydd
    • Nid yn unig "ddoe" a "heddiw" ond hefyd "ddeunaw" a "ddynes"
 • dynodi’r gwahaniaeth rhwng y ddoe ifanc a’r heddiw sy’n golygu bod Delyth wedi tyfu’n h?n.
  • Mae’r ffaith mai ffermwr oedd Dic Jones yn dwysáu’r trosiad hwn gan ei fod yn gweld hadau’n tyfu yn ei waith bob dydd
   • O roi hedyn yn y ddaear, gall dyfu i fod yn blanhigyn hardd, a dyma’n union y mae Delyth wedi’i wneud
  • ansoddeiriau sy’n dyrchafu’r deunaw oed
   • "dewinol... tragwyddol... deniadol"
    • Ansoddeiriau
   • Cawn ddarlun o fywyd ar ei orau, a bod popeth yn iawn.
    • arwyddocaol felly fod yr englyn yn gorffen drwy ein hatgoffa nad felly y mae hi mewn gwirionedd.
  • "dewinol... tragwyddol... deniadol"

   Comments

   No comments have yet been made

   Similar Cymraeg resources:

   See all Cymraeg resources »