Fashion and shopping

HideShow resource information
  • Created by: chloe
  • Created on: 12-05-13 14:53

Yn fy marn i dw i ddim yn meddwl bod ffasiwn yn bwysig achos mae’n braf bod yn wahanol. Dw i’n meddwl bod llawer o bwysau i ffasiynol ar bobl ifainc. Dw i’n dilyn ffasiwn weithau achos dw i’n teimlo dan bwysau. Dw i ddim yn mwynhau siopa o gwbl. Dw i’n tueddi i siopa yn y dref achos mae’n gyfleus ar mae’r popeth

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »