Seicoleg Biolegol-Yr Ymennydd

?
Yr Ymennydd
Yr ymennydd yn rhan or eich system nerfol ganolog, mae'r ymenydd yn eistedd mewn yr penglog(skull).
1 of 8
Cerebrwm
Rhan fwayaf yr ymenydd sydd yn bodoli fel 2 hemisffer, gallu cael eu rhannu mewn i 4 llabed.
2 of 8
Llabed flaen
Yn rheoli'r gallu i ddatrys problemau ac wneud penderfyniadau.
3 of 8
Llabed yr arlais
Yn prosesu clyw a iaith/siarad ac yn ynghlwm a'r cof, emosiynnau a dynodi gwynebau.
4 of 8
Llabed yr Ocsipwt
Cynnwys yr cortecs, sy'n prosesu golwg(vision).
5 of 8
Llabed Barwydol
Yn rheoli symudiad a chydsymudiad, ac yn prosesu'r teimlad o gyffyrddiad, blas a thymheredd.
6 of 8
Hypothalmws
Mae'n rheoli gweithredoedd sy'n gysylltiedig a goroesi syched, patrwm cwsg a chwant bwyd.
7 of 8
Chwarren Bitwidol
Ble mae'r hormonau yn rheoli pethau fel ymateb y corff i straen, twf a galsoed yn cael eu rhyddhau.
8 of 8

Other cards in this set

Card 2

Front

Rhan fwayaf yr ymenydd sydd yn bodoli fel 2 hemisffer, gallu cael eu rhannu mewn i 4 llabed.

Back

Cerebrwm

Card 3

Front

Yn rheoli'r gallu i ddatrys problemau ac wneud penderfyniadau.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Yn prosesu clyw a iaith/siarad ac yn ynghlwm a'r cof, emosiynnau a dynodi gwynebau.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Cynnwys yr cortecs, sy'n prosesu golwg(vision).

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Psychology resources:

See all Psychology resources »See all The brain resources »