Revision - History

?
Beth wnaeth Llywelyn?
Priododd Llywelyn ei ferched a rhai o Arglwyddi'r Gororau. Roedd hyn er mwyn rhoi sicrwydd iddynt nad oeddent yn ymosod.

Ymosododd hefyd ar lawer i Ddadleuon, ee William Marshal.
1 of 12
Ffynhonell A
Priododd Llywelyn a'r Siwan - merch Brenin John. Gwnaethpwyd hyn er mwyn gwneud heddwch rhyngddynt.

Parharodd yr heddwch am flynyddoedd.
2 of 12
Ffynhonell A (2)
Fodd bynnag, dechreuodd John deimlo bod Llywelyn yn mynd yn rhy gryf. Felly, ymosododd John ar Llywelyn.

Dihangodd Llywelyn i'r mynyddoedd gyda digon o fwyd ac arfau. Roedd yn rhaid i John fynd yn dol i Loger.
3 of 12
Ffynhonell A (3)
Yn fuan wedi hynny, ymosododd John eto. Y tro hwn enillodd lawer o dir a chestyll e.e Conwy, Fangor.
4 of 12
Ffynhonell AB
Tra roedd William Marshallyn Iwerddon, fe wnaeth Llywelyn ennill dau gastell a rhoi tref Henfordd ar dan. Fe wnaeh dorri pen pawb oedd ynddynt.
5 of 12
Fab Llywelyn
Roedd gan Llywelyn fab o'r enw Dafydd. Roedd Dafydd i fod i briodi merch un o'r Argwlyddi'r Mers - Gwilym Brewys.

Tra'r oedd Gwilym Brewys yn llys Llewelyn yn paratoi'r briodas, aeth pethau o'i le.
6 of 12
Mae Ffynhonellau B a C yn dweud Hanes Llywelyn a Gwilym Brewys.
-----
7 of 12
Ffynhonell B
1230: Yn y flwyddyn honno, cafodd Gwilym Brewys ei grogi gan Llywelyn, ar ol iddo dal Gwilym Brewys yn ystafell Llywelyn hefo Siwan.
8 of 12
Ffynhonell C
Ar yr 2ail o fai, cafodd ei grogi.. nid yn gyfrinachol nac yn ystod y nos on yn yr aywr agored flaen 800 o ddynion.
9 of 12
Y tro hwn bu'n rhaid i Llywelyn wneud cytundeb hefo John. Gyrrodd ei wraig, Siwan, i siarad hefo'i thad. Bu'n rhaid i Llywelyn rhoi llawer o bethau i John:
Tir
20,000 o wartheg
30 o garchorion.

Ond caffod cadw'r Teitl Tywysog Cymru

Yn y blynyddoedd wedyn, llwyddodd Llywelyn i ennill yr holl dir a chestyll yn nol.
10 of 12
Llywelyn a Brennin Harri:
Pan wnaeth John farw, daeth ei fab, Harri yn Frenin. Fe wnaeth Harri gwneud cytundeb hefo Llywelyn. Roedd Llywelyn yn cael cadw'r holl dir oedd wedi ennill yn ol, ac aros yn Dywysog Cymru.
11 of 12
Rheolau Newydd
Codi Treithi (taxes)
12 of 12

Other cards in this set

Card 2

Front

Priododd Llywelyn a'r Siwan - merch Brenin John. Gwnaethpwyd hyn er mwyn gwneud heddwch rhyngddynt.

Parharodd yr heddwch am flynyddoedd.

Back

Ffynhonell A

Card 3

Front

Fodd bynnag, dechreuodd John deimlo bod Llywelyn yn mynd yn rhy gryf. Felly, ymosododd John ar Llywelyn.

Dihangodd Llywelyn i'r mynyddoedd gyda digon o fwyd ac arfau. Roedd yn rhaid i John fynd yn dol i Loger.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Yn fuan wedi hynny, ymosododd John eto. Y tro hwn enillodd lawer o dir a chestyll e.e Conwy, Fangor.

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Tra roedd William Marshallyn Iwerddon, fe wnaeth Llywelyn ennill dau gastell a rhoi tref Henfordd ar dan. Fe wnaeh dorri pen pawb oedd ynddynt.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Llywelyn ap Gryffudd resources »