Hanes- Datblygiad UDA 1929-2000 (Cludiant)

HideShow resource information
Boicot ______ __________?
Boicot Bysiau Montgomery
1 of 18
Pryd wnaeth dynes ddu wrthod rhoi ei sedd i fyny i ddyn gwyn ar fws?
1af o Ragfyr 1955
2 of 18
Pwy wnaeth wrthod dilyn egwyddor y bws drwy wrthod rhoi ei sedd i fyny i ddyn gwyn?
Rosa Parks
3 of 18
Ar ol iddi gael ei arestio, beth wnaeth Parks, ei theulu a'i chyfeillion drefnu?
Boicot Bysiau
4 of 18
Faint o fusnes y cwmni bysiau oedd yn bobl duon? ___%
75%
5 of 18
Beth oedd gan y duon dros y cwmni bysiau?
Grym Economaidd
6 of 18
Beth mae MIA yn sefyll am?
Montgomery Improvement Association
7 of 18
Beth oedd yr MIA yn gwneud?
Cefnogi'r Boicot Bysiau
8 of 18
Pwy oedd un o'r gweinidogion yn yr MIA?
Martin Luther King
9 of 18
Pryd ddedfrydodd yr Oruchaf Lys fod arwahanu ar y bysiau yn anghyrfeithlon?
Tachwedd 1956
10 of 18
Pwy drefnodd y Teithiau Rhyddid?
CORE
11 of 18
Beth mae CORE yn sefyll am?
Congress of Racial Equality
12 of 18
Pryd adawodd y Teithwyr Rhyddid Washington?
Y 4ydd o Fai 1961
13 of 18
Beth oedd y KKK yn gwneud i'r Teithwyr Rhyddid?
Ymosod ar y bysiau a'r Teithwyr Rhyddid
14 of 18
Pwy anfonodd heddwaesi ffederal arfog i amddiffyn y Teithwyr Rhyddid?
John F. Kennedy
15 of 18
Pryd ymgyrchodd y Teithwyr Rhyddid mewn sit-ins mewn bwytai a oedd yn arwahanu?
Haf 1961
16 of 18
Faint o ddyddiau o garchar cafodd y Teithwyr Rhyddid eu dedfrydu i?
60 diwrnod
17 of 18
Pwy lwyddodd i ddileu arwahanu ym mhob gorsaf fysiau, pob rheilffordd a phob maes awyr?
Yr Alywydd John F. Kennedy
18 of 18

Other cards in this set

Card 2

Front

Pryd wnaeth dynes ddu wrthod rhoi ei sedd i fyny i ddyn gwyn ar fws?

Back

1af o Ragfyr 1955

Card 3

Front

Pwy wnaeth wrthod dilyn egwyddor y bws drwy wrthod rhoi ei sedd i fyny i ddyn gwyn?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Ar ol iddi gael ei arestio, beth wnaeth Parks, ei theulu a'i chyfeillion drefnu?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Faint o fusnes y cwmni bysiau oedd yn bobl duon? ___%

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all The changes in attitude towards racism in the USA 1929-2000 resources »