Hanes - Datblygiad UDA 1929-2000 (Addysg)

HideShow resource information
Brown vs ?
Topeka
1 of 8
Pryd oedd achos Brown vs Topeka?
1954
2 of 8
Pryd oedd digwyddiad Little Rock?
1957
3 of 8
Pwy anfonodd filwyr i ysgol Little Rock?
Arlywydd Eisenhower
4 of 8
Faint o blant du a fynychodd ysgol Little Rock ym Medi 1957?
9 o blant du
5 of 8
James __________
Meredith
6 of 8
Pryd aeth James Meredith i Brifysgol Mississipi fel y myfyriwr du cyntaf yna?
Hydref y 1af 1962
7 of 8
Pwy anfonodd yr heddlu a milwyr i goleg Mississipi?
John F. Kennedy
8 of 8

Other cards in this set

Card 2

Front

Pryd oedd achos Brown vs Topeka?

Back

1954

Card 3

Front

Pryd oedd digwyddiad Little Rock?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pwy anfonodd filwyr i ysgol Little Rock?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Faint o blant du a fynychodd ysgol Little Rock ym Medi 1957?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in attitude towards racism in USA 1929-2000 (Education) resources »