Add Gref - Chwilio am ystyr

  • Created by: Lowri
  • Created on: 08-05-13 19:08
Duw
Bod Mawr e.e. creawdwr a chynhaliwr y byd
1 of 7
Datguddiad
Rhywbeth a oedd gynt wedi ei guddio yn cael ei ddangos neu ei egluro
2 of 7
Datguddiad
Rhywbeth sy'n rhoi'r gallu i eraill i ddysgu mwy, neu weld rhywbeth eu hunain, am Dduw, bywyd neu dragwyddoldeb e.e. Darllen y Beibl neu mynd ar bererindod
3 of 7
Parchedig Ofn
Ymdeimlad o ofn, a pharch ar yr un pryd e.e. ar ol gweld eich arwr / byd natur
4 of 7
Symbolaeth
Arwydd sydd ag ystyr arbennig e.e. y groes i Gristnogion
5 of 7
Cymuned
Cymdeithas o bobl sy'n gweddio ac yn addoli gyda'i gilydd e.e. cynulleidfa mewn eglwys
6 of 7
Bywyd ar ol marwolaeth
Lle mae eneidiau'n mynd pan fydd y corff yn marw neu math arall o' fodolaeth' sy'n dilyn bywyd corfforol e.e. enaid yn mynd i'r nefoedd
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Datguddiad

Back

Rhywbeth a oedd gynt wedi ei guddio yn cael ei ddangos neu ei egluro

Card 3

Front

Datguddiad

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Parchedig Ofn

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Symbolaeth

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »