Caib 8 ~ Daonra

HideShow resource information
  • Created by: Aoife1128
  • Created on: 14-03-15 18:39

Fás Daonra

Bhí tobmhéadu daonra i 1800-1900.

Bhí leigheas, feirmeoireacht, teicneolaíocht agus bia níos fearr.

Sa Méanaoiseanna, bhí galar, cogaí, agus Gorta ( famine ).

 

Timthriall Daonra

Céim 1: Ráta Breithe agus Ráta Bás an airde. Fás daonra an íseal nó ag malartú de bharr gorta, galar nó tubaistí nádúrtha i réigiún an bhocht. M.sh: Meánaoiseanna.

Céim 2:Rátaí Bás ard agus Rátaí

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Daonra resources »