Datrys problem

HideShow resource information
View mindmap
 • Y Broblem:Beth i wneud y flwyddyn nesaf?
  • Mynd i goleg
   • Ble?
    • Aberystwyth?
    • Yng Nghymru?
    • Tu allan i Gymru?
   • Pa gwrs? Chwaraeon?
  • Blwyddyn gap-gweithio
   • Swydd dros dro yn lleol
    • Pa fath o waith?
   • Byw adref
  • Ysgoloriaeth pêl droed
   • Cost
   • Ble? America? Canada? Asia?
   • Sut byddem yn teithio?

Comments

No comments have yet been made

Similar Sports Science resources:

See all Sports Science resources »See all datrys problem resources »