Tenses, Reason, Opinion, Person, Idioms, Connectives

HideShow resource information
View mindmap
 • Tropic ^.^
  • Connectives
   • Hefyd
    • Also
   • Yn gyntaf
    • Firstly
   • Yn ail
    • Secondly
   • Yn olaf
    • Finally
   • Nesaf
    • Next
   • Ar yn llaw
    • On one hand
   • Ar y llaw arall
    • on the other hand
   • Felly
    • Like
   • Ar ol.
    • After
   • Weithau
    • Sometimes.
  • Tenses
   • Es i
    • I went
   • Ces i
    • I had
   • Gwnes i
    • I did.
   • Rydw i
    • I am
   • Bydda i
    • I will be
   • Hoffwn i
    • I would like
   • Darlennais i
    • I've read
   • Roeddwn i
    • I was
   • Baswn i
    • I would be
  • Idioms
   • Cant y cant
    • 100%
   • Ti'n siarad lol
    • Talking rubbish
   • Er hynny
    • Despite that
   • O dro i dro
    • From time to time
   • Nawr ac y man
    • Now and again
   • Heb os nac oni bai
    • Without a doubt
   • wedi cael llawn bola o
    • Untitled
   • Chwarae teg
    • Fair play
  • Opinion
   • Dw i'n cytuno
    • I agree
   • Dw i'n angytuno
    • I disagree
   • Mae'n well gyda fi
    • I prefer
   • Dw i wrth fy modd
    • I really enjoy
   • Yn fy marn i
    • In my opinion
   • Dw i'n credu
    • I think
   • Dw i'n meddwl
    • I think
   • I fod yn onest
    • Untitled
  • Reason.
   • Ofnadwy
    • Awful
   • Gyffrous
    • Exciting
   • Ddefnyddiol
    • Interesting
   • Iawn sbo
    • Okay I suppose
   • Wych
    • Great
   • Hawdd
    • Easy
  • Person.
   • Bydda i
    • I will be
   • Bydd e
    • He will be
   • Rwyt ti
    • You are
   • Hoffai hi-
    • She would like
   • Rydyn ni
    • We are
   • Hoffet ti
    • You would like
   • Rydw e
    • He is
   • Rydw i
    • I am
   • Roeddwn i
    • I was
   • Roedd hi
    • She was
   • Roeddet ti
    • You were
   • Darllenais i
    • I've read
   • Darllenodd hi
    • She has read

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »