Treulio

Treuliad y corff.

?
 • Created by: Cai Hale
 • Created on: 12-11-12 18:09
View mindmap
 • Treulio
  • Ensymau
   • Lipas
    • Treulio braster i asidau brasterog a glyserol.
     • Cael ei defnyddio fel ffynhonell egni eilaidd, i greu cell bilen ac i ynysu'r corff
    • Y Coluddyn Bach
     • Priff man treulio y corff cynnwys pob ensym treulio.
      • Bwyd wedi treulio yn tryledu all i'r gwaed.
   • Proteas
    • Treulio protein i asidau amino
     • I adeiladu protinau yn y corff i atgyweirio a thrwsio celloedd.
    • Y Coluddyn Bach
     • Priff man treulio y corff cynnwys pob ensym treulio.
      • Bwyd wedi treulio yn tryledu all i'r gwaed.
   • Carbohydras
    • Treulio startsh i glwco
     • Ffynhonell egni cynradd
   • Protin sy'n cyflymu adwaith cemegol.
  • Y Ceg
   • Poer
    • Carbohydras
     • Treulio startsh i glwco
      • Ffynhonell egni cynradd
    • Cynnwys carbohydras ac yn helpu llyncu bwyd.
   • Dannedd
    • Malu bwyd i greu arwynebedd arwynebol mwy
  • I dorri molecylau mawr, anhydawdd i folecylau llai, hydawdd.
  • Oesoffagws
   • Cynnwys carbohydras ac yn helpu llyncu bwyd.
   • Peristalis
    • Cyhyrau yr oesaffagws yn cyfangu ac yn ymlacio ac yn gwthio'r bwyd lawr i'r stumog.
  • Stumog
   • Proteas
    • Treulio protein i asidau amino
     • I adeiladu protinau yn y corff i atgyweirio a thrwsio celloedd.
   • Cyhyrau yr oesaffagws yn cyfangu ac yn ymlacio ac yn gwthio'r bwyd lawr i'r stumog.
   • Cynnwys asid sy'n lladd bacteria yn y bwyd. Cynnwys proteas (pepsin)
  • Pancreas
   • Creu ensymau y corff
    • Ensymau
     • Lipas
      • Treulio braster i asidau brasterog a glyserol.
       • Cael ei defnyddio fel ffynhonell egni eilaidd, i greu cell bilen ac i ynysu'r corff
     • Protin sy'n cyflymu adwaith cemegol.
  • Bustl
   • Bustl yn cael ei creu yn yr afu a dal yn y coden bustl
   • Bustl yn alcaliaidd ac fell yn niwtraleiddio yr asid o'r stumog.

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »