Y System Dreulio

BY2 CBAC

HideShow resource information
  • Created by: Rhian
  • Created on: 09-05-12 15:04

Adeiledd Coludd Mmaol

Serosa allanol - haen o feinwe cyswllt gwydn
- amddiddyn mur y coludd a lleihau ffrithiant wrth organau eraill

Haen cyhyrol - ffibrau crwn mewnol a ffibrau hydredol allanol
- achosi tonnau o gyfyngiadau sy'n symud bolws ar hyd y coludd

Is-mwcosa - meinwe cysylltiol gyda capilariau gwaed a lymff i gludo bwyd
- nerfau sy'n cydgysylltu'r cyfyngiadau cyhyrol

Mwcosa - leinio'r mur a secretu mwcws i iro ac amddiffyn y mwcosa
- secretu suddion treulio + amsugno bwyd treuliedig

1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »