Dathlu

Key words for discussing celebrations

HideShow resource information
View mindmap
 • Dathlu
  • Penblwydd Birthday
   • Anrhegion Presents
  • Penblwydd priodas Wedding anniversary
  • Priodas Wedding
   • Llongyfarchiadau Congratulations
  • Nos Galan Gaeaf Halloween
  • Noson Tan Gwyllt Bonfire night
  • Nos Galan New year's eve
  • New year's eve
  • Parti diwedd arholiadau End of exams party
   • Bwyd
   • Gorffen To finish
  • Y Pasg Easter
  • Y Nadolig Christmas

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »