Uned 1 BYGYTHIAD COCH

  • Created by: alawelen
  • Created on: 29-05-18 17:10
lle aeth y pobl ar streic?
Seattle
1 of 7
Lle aeth yr heddlu ar streic?
Boston
2 of 7
Faint o bobl aeth ar streic?
3,600
3 of 7
Aeth 3,600 ar streic. Ym mha flwyddyn?
1919
4 of 7
Pam oedd pobl yn protestio?
cyflog isel ac amodau gwaith
5 of 7
Sut oedd pobl America yn gweld y streiciau?
Arwydd fod chwyldro comiwnyddol ar fin digwydd
6 of 7
Gan pwy ddechreuodd y streiciau?
Gweithwyr Diwydiannol y Byd
7 of 7

Other cards in this set

Card 2

Front

Lle aeth yr heddlu ar streic?

Back

Boston

Card 3

Front

Faint o bobl aeth ar streic?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Aeth 3,600 ar streic. Ym mha flwyddyn?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Pam oedd pobl yn protestio?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Y Bygythiad Coch : Streiciau resources »