Hanes

?
  • Created by: ATveit
  • Created on: 02-02-15 18:02

Polisi Tramor yr Almaen

1933 - Hitler yn dod yn ganghellor.

1. Cryfhau grym milwrol trwy:

  • Cynyddu'r fyddin i 500,000.
  • Adeiladu u-boats, tanciau Panzer, sefydlwyd llu awyr, y Luftawffe.
  • Prydain - Ychydig bach o wrthwynebiad. Llywodraeth eisiau Almaen gref yng Nghanolbarth Ewrop er mwyn gwrthsefyll bygythiad Rwysia Gomiwnyddol.

2. 1935 - Refferendwm yn Saar.

  • Pleidleisodd 95% o blaid uno a'r Almaen.
  • Prydain - Dim gwrthwynebiad. Refferendwm wedi'i drefnu'n deg gan Gynghrair y Cenhedloedd.

3. 1936 - Anfonodd Hitler milwyr i'r Rheindir.

  • Prydain a Ffrainc - Yr agwedd oedd ei bod yn gweithgaredd teg. Y Rheindir yn rhan o'r Almaen.

4. Mawrth, 1938 - Cafwyd yr Anschluss ag Awstria.

  • Uno Awstra a'r Alamaen.
  • Prydain - Pryder. Yr Almaen yn cryfhau. Ni cheiswyd rhwystro'r undod - Almaeneg oedd iaeth Awstria.
1 of 1

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »See all Changes in British society during the 20th century resources »