UDA 1909-1929 , pobl bwysig

HideShow resource information
  • Created by: branwen
  • Created on: 31-05-13 20:03
charlie chaplin
actor , cynhyrchwr ffilmiau
1 of 17
Rudolph Valentino
actor , bu farw'n 31 oed
2 of 17
Clara Bow
actores a flapper
3 of 17
Bessie Smith
Ymdores y blues
4 of 17
Louis armstrong
canwr jazz enwog
5 of 17
Babe Ruth
chwarewr pel fas - sgoriodd 714 rhediad cartref
6 of 17
Jack Dempsey
bocsiwr pwysau trwm
7 of 17
Bill Tillden
chwarewr Tennis
8 of 17
Gertude Erdele
y ferch gyntaf i nofio dros y siannel
9 of 17
Shripwreck Kelly
sefodd ar bolyn banner am 23 diwrnod a 7 awr
10 of 17
Johnny Scopes
athro bywydeg a anwybyddodd gwaharddiad damcaniaeth esblygiad
11 of 17
Sacco a Vansetti
eidalwyr a gafodd ei dienyddio am ddwyn o ffactri esgidiau
12 of 17
A,Mitchell.Pallmer
arestiodd 6000 o bobl yn dilyn bygythiad dychmygol -SENOFFOBIA
13 of 17
Thomas J walsh
casgoldd digon o dystiolaeth i gael gwleidyddion yn euog yn y scandal tea pot dome
14 of 17
al Capone , John Torrio , Dion O'Bannion
gansteriaid yn y 1920au
15 of 17
Warren G harding , herbet hoover , calvin coolidge
arlywyddion yn y 1920au oedd yn credu ym mholosi 'laizze faire'
16 of 17
Henry Ford
berchen cwmni car ford . dyn cyntaf i ddefnyddio llinell osod
17 of 17

Other cards in this set

Card 2

Front

Rudolph Valentino

Back

actor , bu farw'n 31 oed

Card 3

Front

Clara Bow

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Bessie Smith

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Louis armstrong

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »