Technegau

HideShow resource information
Aethom ni
Berf Lluosg- Gorffennol adroddwraig cofio yr angladd
1 of 17
Maen anodd
Presennol- dal yn effeithio y adroddwraig
2 of 17
Ailadrodd "mae'n anodd"
Pwysleisio mab martha- Llawer o emosiwn
3 of 17
Brawddeg Byr
"Mab martha fy ffrind" creu pwynt neu tensiwn- pwysleisio tristwch y angladd
4 of 17
Llawer o naratif ddim llawer o deialog
i disgrifio mwy- creu delwedd or dydd ar angladd
5 of 17
Codais
Person cyntaf- Safbwynt personol
6 of 17
Lliwiau du a gwyn
Creu Gwrthgyferbyniad o hil (race) pwysleisio problemau De Affrica- Symboliaeth o'r hiliaith a'r gwahanu
7 of 17
"Gwead coch, dalcen du dinas wen"
Lliw defnydd o hil- lliwiau cryf symboleiddio perygl o marwoleath
8 of 17
"A death" "Fel lladdwyd"
Berf amhersonol- son am farwoleath mab martha tristwch
9 of 17
"Do" " a death" "ac" "ac yn"
cysullteiriau- teimlad sgyrsiol fel stori neu erthygl
10 of 17
"Duma, Oupa, Ayyb"
Enwau Affricanaidd - Creu rhythm
11 of 17
Berf "Ni death"
3ydd person- Fel Stori
12 of 17
Fel Harestrwydd
Berf amhersol- Son am harestior meibion- Tristwch
13 of 17
"Nawr"
Tafodeath de cymru- dangos de cymru efallai cysylltu hefo de affrica
14 of 17
"Byddai"
Dyfodol- Beth mae hi'n mynd i wneud " Y Dial"
15 of 17
"Hamodd fy Calon" (Shatter)
personoli- dangos tristwch
16 of 17
"Dalais y Bws"
Gorfennol- Mwy o antur
17 of 17

Other cards in this set

Card 2

Front

Presennol- dal yn effeithio y adroddwraig

Back

Maen anodd

Card 3

Front

Pwysleisio mab martha- Llawer o emosiwn

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

"Mab martha fy ffrind" creu pwynt neu tensiwn- pwysleisio tristwch y angladd

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

i disgrifio mwy- creu delwedd or dydd ar angladd

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »