Barddoniaeth

HideShow resource information

Darllen y Map yn Iawn - Twm Morys

 • Perthnasol i'r thema o Gymru - son am hanes bwysig Cymru
 • Rhestr o bethau y ddylen ni cofio fel gwlad, uniaethu ag hanes trwy'r gerdd
 • Tebyg i Etifeddiaeth gan Gerallt Lloyd Owen - dwy ohonym yn son am bethau sy'n bwysig i hanes Cymru
1 of 13

Etifeddiaeth - Gerallt Lloyd Owen

 • Perthnasol i'r thema o Gymru 
 • Son am y pethau y cawsom ni fel gwlad, ond doedden ni ddim yn gwrthod neud unrhyw beth i gael - jyst cadw e.
 • Tebyg iawn i'r gerdd 'Fy Ngwlad' sy gan Gerallt Lloyd Owen hefyd - mae'n adlewyrchu ei eiriau, son am sut rydym wedi edrych ar ol, neu methu edrych ar ol y wlad. 
2 of 13

Hon - T H Parry Williams

 • Perthnasol i'r thema o Gymru 
 • Son am y ffaith er dyw e (T.H Parry Williams) ddim eisiau caru Cymru, 'ni all dianc rhag hon' - methu helpu e.
 • Debyg iawn i'r olygfa yn Hedd Wyn lle rydym ein gweld pam roedd Hedd Wyn gyda gymaint o ysbridoliaeth ar y mynyddoedd - dwy ohonym yn debyg! 
3 of 13

Colli Iaith - Harri Webb

 • Perthnasol i'r thema o Gymru 
 • Son am y pethau mae Cymru wedi ei golli dros y flynyddoedd - fel y iaith, alawon persain, crefydd...
 • Tebyg i 'Fy Ngwlad' gan Gerallt Lloyd Owen - dwy ohono nhw'n son am y pethau rydym wedi ein golli.
4 of 13

Nid Welsh Wyf Fi Ond Cymro - Gwyn Edwards

 • Gerdd sy'n son am y person ysdridebol o'r Cymry - perthnasol i Gymru. 
 • Son am y ffaith dyw e ddim eisiau bod yn 'Welsh' ond yn 'Cymro' - eisiau byw trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Perthnasol iawn i heddi, #dwieisiaubywyngymraeg
5 of 13

Fy Ngwlad - Gerallt Lloyd Owen

 • Son am y ffaith rydyn ni wedi gadael ein wlad mynd i racs ar ol i Llywelyn ein Llyw Olaf cael ei ladd pan roedd e'n trio archebu ni. - perthnasol iawn i heddi
 • Son am Llywelyn - tebyg i Cilmeri, gan yr un bardd. 
 • Tebyg i Etifeddiaeth hefyd - dwy ohonym yn son am beth rydym wedi ein gwneud.
6 of 13

Mae'r Byd yn fwy na Chymru - T.E.Nicholas

 • Perthnasol i'r thema o Gymru - adnabod bod y byd yn fwy na Chymru - ond mae'n falch ei fod yn rhan o Gymru, a fod Cymru'n rhan o'r byd na.
 • Son am y pethau dda am Gymru - pethau sy'n bwysig iddo fe. 
 • Tebyg iawn i 'Hon' gan T.H.Parry Williams - Hon yn son hefyd am y ffaith mae mwy i'r byd na Chymru, ond mae'r dwy ohono nhw'n gorffen gyda'r cydnabyddiaeth eu bod nhw'n caru Cymru - ac yn falch eu bod nhw wedi byw yma.
7 of 13

Yma o Hyd - Dafydd Iwan

 • Son am gryfder Cymru - rydyn ni 'yma o hyd' 
 • Gwrthgyferbyniad i'r gerdd 'Colli iaith' gan Harri Webb - rydyn ni dal yma - canolbwyntio ar y pethau da, 'er gwaethaf pawb a phopeth'
 • Fel 'Nid Welsh wyf fi ond Cymro' mae'r gerdd hon yn berthnasol iawn i heddi - gyda  Cymdeithas yr Iaith 
8 of 13

Sbwriel - Zac Davies

 • Perthnasol i'r thema o Gyfrifoldeb - 'nid arna i mae'r bai'
 • awgrym am y gyfrifoldeb sy arnyn ni i gyd i edrych ar ol y byd - hyd yn oed fel plant - gerdd yn plentynaidd - sy'n awgrymu mae'n siarad am pawb, nid jyst oedolion
 • Tebyg i'r gerdd 'Deg o Elyrch Gwynion' - son am y gyfrifoldeb drostyn ni i edrych ar ol y byd gan ailgylchu
9 of 13

Gwareiddiad - Gerwyn Williams

 • Son am Gyfrifoldeb y byd eang
 • Rydym i gyd yn prynu brandiau sy'n costio llawer o arian, ond fanit o arian ydy'r pobl sy'n eu gwneud nhw'n ennill? 
 • Ydyn ni'n bod yn hunanol gan phrynu'r brandiau byd-eang? 
 • Codi'r cwestiwn am helpu'r gwledydd hyn, fel LiveAid a phethau.
 • Tebyg i Twyll gan Myrddin ap Dafydd - codi cwestiynau am sut rydyn ni'n trin y gwledydd arall - ydyn ni'n hunanol?
10 of 13

Deg o Elyrch Gwynion - Robin Llwyd ab Owain

 • Son am y gyfrifoldeb sy drosto ni i edrych ar ol ein gwlad gan defnyddio delweddau bert - yr elyrch. 
 • Tebyg i'r gerdd 'Sbwriel' gan Zac Davies - son am y gyfrifoldeb drostyn ni i edrych ar ol y byd gan ailgylchu
11 of 13

Twyll - Myrddin ap Dafydd

 • Son am y gyfrifoldeb sy ar bawb i gefnogi'r byd eang, efallai gan phrynu pethau FairTrade - dyw popeth sy ar ein silffoedd yn dod o bobl sy'n byw yn iawn - codi'r cwestiwn am ddylen nhw cael chwarae teg gyda yr arian maen nhw'n ennill?
 • Son am cylch y byd - ni'n bwyta'r gwledydd trydydd byd, wedyn maen nhw'n cael arian ni trwy'r banciau ac elusen, wedyn rydyn ni'n cael yr arian yn ol trwy'r banciau, wedyn rydyn ni'n eu bwyta nhw eto. 
 • Tebyg i Gwareiddiad gan Gerwyn Williams - codi cwestiynau am sut rydyn ni'n trin y gwledydd arall - ydyn ni'n hunanol?
12 of 13

Cofio Jamie Bulger - Meirion Macintyre Huws

 • Awgrymu'r gyfrifoldeb sy arno'r gymdeithas i edrych ar ol eu plant ar ol i Jamie Bulger cael ei ladd gan ddwy bechgyn.
 • Tebyg i Gail, Fu Farw gan Nesta Wyn Jones, dylai'r cymdeithas yn helpu eu gilydd i edrych ar ol eu gilydd - yn arbennig y plant, sef Gail, Jamie Bulger, a'r ddwy lofruddwyr ifanc.
13 of 13

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »