Patrum Iaith

?
Paturm Iaith
Es I. Aethon ni. Reoddwn ni. Roedd o'n. Doeddwn I ddim yn
1 of 10
Cyngor
Dylet ti. Rhaid I ti. Rhaid I ti peidio
2 of 10
Dyfodol
BASA'N. Baswn I.
3 of 10
Hobiau
Mae'n well gen I. Fy hoff hobi ydi... Hoffwn ni
4 of 10
Cwestiynau
Wyt ti'n. Faint mae... yn costio. St dylet ti..
5 of 10
Idiomau
Gwenu o glust I glust. AR DERFYN DYDD.
6 of 10
Wyt ti'n..../Ydych chi'n
Ydw/Nac ydw
7 of 10
Oes gen ti....?
Oes/Nac oes
8 of 10
Hoffet ti...?
Hoffwn/Hoffwn I ddim
9 of 10
Ydy_yn_?
Ydy/Nac ydy
10 of 10

Other cards in this set

Card 2

Front

Dylet ti. Rhaid I ti. Rhaid I ti peidio

Back

Cyngor

Card 3

Front

BASA'N. Baswn I.

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Mae'n well gen I. Fy hoff hobi ydi... Hoffwn ni

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Wyt ti'n. Faint mae... yn costio. St dylet ti..

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Cymraeg resources:

See all Cymraeg resources »