Obojživelníci pt.3

HideShow resource information
  • Created by: bmach
  • Created on: 14-03-15 18:17
Čím dýchají dospělci?
Plícemi a kůží
1 of 14
Co jedí dospělci?
Hmyz
2 of 14
Co je neotemie?
schopnost rozmnožování i u pulců
3 of 14
Na co jsou slizové žlázky na kůži?
Udržují pokožku vlhkou (důležité pro kožní dýchání)
4 of 14
Na co jsou jedové žlázky na kůži?
Obrana /Pralesničky, Ropucha/
5 of 14
Na co jsou pigmentové bunky na kůži?
Zbarvení; Odradit nepřítele
6 of 14
Jaké jsou druhy zbarvení těla?
Ochranné: splynutí s okolím | Výstražné: varuje predátora
7 of 14
Co je opora obojživelníků?
kostěná kostra; jsou odlehčeni protože chybí žebra
8 of 14
Vysvětli pohyb.
Jsou čtvernožci
9 of 14
Kolik mají prstů?
Predni koncetiny maji 4 prsty a zadni koncetiny maji 5 prstů
10 of 14
Popiš srdce.
Srdce má 2 předsíně a 1 komoru
11 of 14
Jaká krev probíhá tělem?
smíšená
12 of 14
Popiš vylučovací soustavu.
Párové ledviny-močovody-močový měchýř-kloaka
13 of 14
Do jaké soustavy patří kloaka?
Kloaka je společné vyústění trávící, vylučovací a rozmnožovací soustavy
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Co jedí dospělci?

Back

Hmyz

Card 3

Front

Co je neotemie?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Na co jsou slizové žlázky na kůži?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Na co jsou jedové žlázky na kůži?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Biology resources:

See all Biology resources »See all Obojživelníci resources »