exam unit 9 vocabluary

HideShow resource information
  • Created by: Oliwson
  • Created on: 12-03-16 16:03
konto
account
1 of 94
przeprosiny
apology
2 of 94
podejście,zwrócić się do
approach
3 of 94
prokurator generalny
attorney general
4 of 94
autentyczność
authenticity
5 of 94
egzamin adwokacki
bar exam
6 of 94
zejść na zła drogę
be misdirected
7 of 94
odczuwać ulgę
be relieved
8 of 94
szantażować
blackmail
9 of 94
nieostrożny
careless
10 of 94
popełnić przestępstwo
commit a crime
11 of 94
kanciarz , oszust
con artist
12 of 94
wyznać
confess
13 of 94
oszustwo
confidence trick
14 of 94
firma konsultingowa
consultancy company
15 of 94
kosztować majątek
cost an arm and a leg
16 of 94
lada
counter
17 of 94
podstęp , oszustwo
deception
18 of 94
oszukać, okradac
defraud
19 of 94
żądać
demand
20 of 94
wpłacić
deposit
21 of 94
odcinek wpłaty/blankiet wplatny
deposit slip
22 of 94
zdruzgotany
devastated
23 of 94
rozczarowanie
dissapponitment
24 of 94
kiepsko sobie poradzić na egzaminie
go badly
25 of 94
doktorat
doctorate
26 of 94
sprzemiewierzyc
embezzle
27 of 94
zabawiać
entertain
28 of 94
sfałszowany
false
29 of 94
przysluga
favour
30 of 94
rząd federalny
federal goverment
31 of 94
narzeczona
fiancee
32 of 94
otworzyć coś gwałtownie
flip sth open
33 of 94
fałszerz
forger
34 of 94
oszustwo finansowe
fraud
35 of 94
wyjaśnić coś
get sth sorted
36 of 94
zadzwonić ( budzik)
go off
37 of 94
główna siedziba
headquarters
38 of 94
ukryte koszty
hidden costs
39 of 94
porwać np samolot
hijack
40 of 94
porwanie np samolotu
hijacking
41 of 94
mam wobec cb dług wdzięczności
I owe you one
42 of 94
kradzież tożsamości
identity theft
43 of 94
udawać kogoś , wcielić się w kogoś
impersonate sb
44 of 94
intensywny kurs
intensive course
45 of 94
wtrącać się, kolidować , ingerować
interfere
46 of 94
porywacz
kidnapper
47 of 94
zabić czas
kill time
48 of 94
organ ochrony porządku publicznego
law enforcement agency
49 of 94
legalny
legitimate
50 of 94
życie uciekiniera
life on the run
51 of 94
atrament magnetyczny
magnetic ink
52 of 94
zarządzanie
managment
53 of 94
udawać kogoś
masquerade sb
54 of 94
pedriatra
peadiatrician
55 of 94
wpłacić hajs
pay money in
56 of 94
spłacić
pay off
57 of 94
powiedzieć komuś komplement
pay sb a compliment
58 of 94
oddać , spłacić hajs
pay sb back
59 of 94
płacić cenę za coś
pay the price for sth
60 of 94
czas zaplaty / zemsty
payback time
61 of 94
stos /kupa/sterta
pile
62 of 94
portretować
portray
63 of 94
stanowić dla kogoś zagrożenie
pose a threat to sth
64 of 94
okup
ransom
65 of 94
liczyć się
reckon
66 of 94
podrzeć coś
rip sth up
67 of 94
kibicować
root for sb
68 of 94
próbka
sample
69 of 94
sceptyczny
sceptical
70 of 94
egzamin na zakończenie szkoły
school leaving exam
71 of 94
odsiedzieć wyrok
serve ( a sentence)
72 of 94
szkoda
shame
73 of 94
socjologia
sociology
74 of 94
wolny np. czas
spare
75 of 94
ukraść czyjąś tozsamosc
steal sb's identity
76 of 94
coś się nie opłaca
sth doesn't pay
77 of 94
makler
stockbroker
78 of 94
wyczyn
stunt
79 of 94
wykorzystać kogoś/coś
take advantage of sb/sth
80 of 94
drzeć coś
tear sth up
81 of 94
niepewny , nieśmiały
tentative
82 of 94
tytuł uniwersytecki
university degree
83 of 94
skrzypek
violinist
84 of 94
list gończy
wanted poster
85 of 94
przestępstwo urzędnicze
white-collar crime
86 of 94
dobrowolnie
willingly
87 of 94
być winnym komuś przeprosiny
I owe U an apology
88 of 94
popełnić czyn kosztujący kariere
cost you your career
89 of 94
inwestować hajs
invest money
90 of 94
zarabiać kase
earn money
91 of 94
marnować hajs
waste money
92 of 94
przestępstwo nie popłaca
crime doesn't pay
93 of 94
zwrócić uwagę , słuchać uwaznie
pay attention
94 of 94

Other cards in this set

Card 2

Front

przeprosiny

Back

apology

Card 3

Front

podejście,zwrócić się do

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

prokurator generalny

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

autentyczność

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar English Language resources:

See all English Language resources »See all vocabluary resources »