cemeg

  • Created by: branwen
  • Created on: 13-01-13 14:39
beth yw soniarus
rhywbeth sy'n gwneud swn pan ydych yn ei daro
1 of 5
beth yw dargludydd
rhywbeth syn dargludo trydan
2 of 5
beth yw brau
rhwybeth chwalu pan maen cael ei daro
3 of 5
beth yw hydwrth
rhywbeth syn gallu cael ei dynnu i greu gwifrau
4 of 5
beth yw hydrin
rhywbeth y gellir ei blygu
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

beth yw dargludydd

Back

rhywbeth syn dargludo trydan

Card 3

Front

beth yw brau

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

beth yw hydwrth

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

beth yw hydrin

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »