Cemeg

beth yw mwyn aliwminwm?
bocsit
1 of 20
Beth mae Carbon gallu echdynnu o'u fwyn?
haearn
2 of 20
Beth yw adwaith dadleoli?
metel mwy adweithiol yn dadleoli (gwthio allan) metel llai adwethiol
3 of 20
Beth yw adwaith cystadleuaeth?
dau metel yn cystadlu gyda ei gilydd am ocsigen
4 of 20
Beth yw'r prawf am haearn yn adwaith cystadleuaeth?
magned
5 of 20
Beth yw rhydwythiad?
sylwedd yn colli ocsigen
6 of 20
Beth yw ocsidiad?
sylwedd yn ennill ocsigen
7 of 20
Enwch un defnydd crai solet sydd yn gael eu defnyddio yn y ffyrnias chwyth?
Calchfaen
8 of 20
Enwch un nwy gwastraff yn y ffyrnais chwyth?
Carbon Deuocsid
9 of 20
Beth yw hafaliad Cemgol ar gyfer yr adwaith yma?
Fe2O3 + 2CO - 2Fe + 3CO2
10 of 20
Beth yw'r enw ar yr electrod +?
anod
11 of 20
Beth yw'r enw ar yr elctrod -?
catod
12 of 20
Beth yw electrolyt?
cyfansoddyn tawdd y mae'r trydan yn pasio trwyddo
13 of 20
Ble mae swigod yn ymddangos?
anod
14 of 20
Ble mae metel yn ffurfio?
catod
15 of 20
Enwch un defnydd ar gyfer aliwminiwm?
sosbenni a ffoil coginio
16 of 20
Enwch un defnydd ar gyfer Copr?
pibau dwr
17 of 20
Enwch un defnydd ar gyfer titaniwm?
awyrennau
18 of 20
beth yw aloi?
cymysgedd o ddau neu fwy o fetel gwahanol
19 of 20
Beth yw amrediad astudio gronynnau?
1-100nm
20 of 20

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth mae Carbon gallu echdynnu o'u fwyn?

Back

haearn

Card 3

Front

Beth yw adwaith dadleoli?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Beth yw adwaith cystadleuaeth?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth yw'r prawf am haearn yn adwaith cystadleuaeth?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »