Cemeg

HideShow resource information
cadwyn hir o bolymer
thermoplastigion
1 of 16
cadwyn hir wedi cysylltu
thermosetiau
2 of 16
Bondiau sengl
alcanau
3 of 16
bondiau dwbl
alcenau
4 of 16
cadwyni hir/by ro hydrogen a carbon
olew crai
5 of 16
tan oren
sodiwm
6 of 16
tan coch
lithiwm
7 of 16
tan lelog
potasiwm
8 of 16
deunydd newid wrth i'r tymheredd newid EE cwpanau
Thermocromig
9 of 16
amsugno dwr 1000 cyfaint EE nappys
Hydrogeliau
10 of 16
deunydd newid lliw wrth i'r golau newid EE Spectol dad
Ffotocromig
11 of 16
mynd nol i'r siap gwreiddol wrth llosgi EE netinol
Cofio siap
12 of 16
Distyllu
Gwresogi. nwy yn teithio trey colofn distyllu. Oeri'r nwy- cyddwyso. Cael ei casglu
13 of 16
Distyllu ffracsiynol olew crai
mae gan twr graddfa tymheredd. fwy oer ar y top. (cadwyn byr y top. Cadwyn hir y gwaelod) alcanau bach yn cyddwyso ar y top
14 of 16
polymeriad
moleciwlau bach a mawr
15 of 16
polymerau
moleciwlau bach a ddefnyddir i ffurfio polymer. monomer ethen yn ffurfio polymer adio polythen
16 of 16

Other cards in this set

Card 2

Front

cadwyn hir wedi cysylltu

Back

thermosetiau

Card 3

Front

Bondiau sengl

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

bondiau dwbl

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

cadwyni hir/by ro hydrogen a carbon

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »