Begrippen h1 en h2

?
  • Created by: rr4y
  • Created on: 09-10-23 19:42
fossielen
versteende overblijfselen of afdrukken van planten en dieren
1 of 12
magma
vloeibaar gesteente onder de grond
2 of 12
stollingsgesteente
gesteente dat ontstaat wanneer vloeibaar magma stolt
3 of 12
graniet
stollingsgesteente dat gekenmerkt wordt door vlekjes
4 of 12
hoog-gebergte
een gebied met een hoogte van 1500 meter of meer boven zee niveau
5 of 12
jong-gebergte
een gebergte met veel relief en hoge toppen
6 of 12
oud gebergte
een gebergte met weinig relief en lage toppen
7 of 12
relief
hoogte verschillen in het landschap
8 of 12
verwering
het verbrokkelen van gesteente onder de invloed van het weer
9 of 12
mechanische verwering
verwering waarbij gesteente verbrokkelt zonder dat de samenstelling verandert.
10 of 12
chemische verwering
verwering waarbij de samenstelling van het gesteente verandert als gevolg van de werking door zuurstof en vocht
11 of 12
kalksteen
sedimentgesteente uit samengeperste schelpen
12 of 12

Other cards in this set

Card 2

Front

magma

Back

vloeibaar gesteente onder de grond

Card 3

Front

stollingsgesteente

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

graniet

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

hoog-gebergte

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all Natural hazards resources »