bcm

cadwyni bwyd yn dangos
llif maeth ac egni o un organeb i'r llall
1 of 16
saethau'n dangos
llif yr egni / cael ei fwyta gan
2 of 16
symud i lawr y cadwyn fwyd
nifer o organebau yn lleihau oherwydd egni yn lleihau
3 of 16
cynhyrchydd
y planhigyn ar ddechrau'r gadwyn bwyd. cynhyrchu bwyd ei hun trwy ffotosynthesis
4 of 16
llysysydd
anifail sy'n bwyta planhigion yn unig
5 of 16
dadelfennydd
bacteria a ffwng - cyfrifol am bydru pethau byw
6 of 16
hollysydd
bwyta planhigion ac anifeiliaid
7 of 16
ysydd cynradd
anifail gyntaf
8 of 16
ysydd eilaidd
ail anifail
9 of 16
ysydd trydyddol
trydydd anifail
10 of 16
beth sy'n rhoi egni i'r cadwyn fwyd?
golau'r haul
11 of 16
pam nad yw'r holl egni yn cael eu trosglwyddo o un lefel troffig arall yn y gadwyn fwyd?
byddai'r anifail yn colli gwres yn ystod resbiradaeth a trwy ysgarthu sy'n colli egni
12 of 16
cyfrifo canran egni a gollir
y gwahaniaeth mewn egni / egni ar y dechrau X 100
13 of 16
mae egni'n cael ei drosglwyddo trwy'r gadwyn fwyd mewn cyfansoddion sy'n cynnwys carbon. Enwch un o'r cyfansoddion hyn
glwcos
14 of 16
rhywogaeth dangosol
organebau byw sy'n dangos i ni faint o lygredd sydd yn yr amgylchedd
15 of 16
ydy'r dwr yn llygredig?
pH, lefel ocsigen, tymheredd, rhywogaethau dangosol
16 of 16

Other cards in this set

Card 2

Front

saethau'n dangos

Back

llif yr egni / cael ei fwyta gan

Card 3

Front

symud i lawr y cadwyn fwyd

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

cynhyrchydd

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

llysysydd

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Ancient History resources:

See all Ancient History resources »See all dgh resources »