Cerddoriaeth TGAU

HideShow resource information

Cwestiwn 1 a 2 – Cerddoriaeth Cymru

o  Cerdd Dant – telyn a llais;

o  Cân Gelf – piano a llais;

o  Emyn-Dôn – organ a llais;

o  Reggae – 2 a 4;

o  Canu Gwlad – Country & Western;

o  Melangan – nodau glas;

o  Sioe Gerdd – Musical;

o  Baled – stori;

o  Band Pres – dim ond pres;

o  Band Chwyth – dim ond chwythbrennau;

o  Band Militaraidd – Marching Band;

o  Cerddorfa Lawn – pob rhan o’r cerddorfa; 

o  Cerddorfa Linynnol – dim ond llinynnau; 

o  Côr Cymysg – merched a bechgyn; 

o  Côr Meibion – bechgyn; 

o  Côr Merched – merched;

o  Pumawd Chwyth – pump offeryn chwythbren;

o  Pedwarawd Llinynnol – pedwar offeryn llinynnol;

o  Roc – roc a rôl;

o  Cân/Band Werin – o’r strydoedd ond yn draddodiadol;

o  Rap – rapio;

o  Ôl-Bop – Retro-Pop;

o  Pop – poblogaidd.

Cywair Mwyaf          –       hapus.

Cywair Lleiaf             –       anhapus.

Adeiledd Cerddoriaeth

Cwestiwn Jazz

Jazz Traddodiadol   –       Swnio’n fwy fel blues na modern.

Jazz Modern             –       Mwy o biano.

Band Mawr                –       Llawer o offerynnau.

Swing                           –       Dawnsio.

Cwestiwn Cymharu

Alaw:

o  Offeryn;

o  Llais Benywaidd       – o  Soprano o  Mezzo-Soprano o  Alto o  Contralto o  Pants Role

 

o   

Llais Gwrywaidd      – o  Gwrth-denor o  Tenor o  Bariton o  Bâs o  Falsetto

 

o  Côr                                –

o  Meibion/Merched

o  Cymysg.

Cyfeiliant:

o  Offerynnau;

o  Côr/lleisiau;

o  Cerddorfa;

o  Pumawd;

o  Pedwarawd;

o  Triawd;

o  Deuawd;

o  Band.

Parhad:

o  Tempo     –

o 

   Araf                      – o   Largo o   Lento o   Adagio

 

 

o   Canolig                – o   Andante o   Moderato o   Cyflym                 – o   Allegro o   Presto

 

o   

Mesur       – o   Syml                    – o   2/4 – dyblyg; o   3/4 – triphlyg; o   4/4 – pedwarplyg; o   Cyfansawdd        – o   6/8 – dyblyg.

 

o   Rhythm    –

o   Rheolaidd;

o   Afreolaidd.

Pwyntiau Diddorol Eraill:

Comments

No comments have yet been made

Similar Music resources:

See all Music resources »