Adolygu Mathamateg TGAU

?
 • Created by: branwen
 • Created on: 02-01-13 13:24
View mindmap
 • Adolygu Mathamateg
  • Ystadegau
   • defnyddio diagramau canghenog
   • amcangyfrif tebygolrwydd....
    • .... yn seiiliedig ar dystiolaeth arbrofol
    • ...digwyddiad fel cyfran y withiau mae wedi digwydd
   • cyfrifo tebygolrwydd
   • geirfa tebygolrwydd e.e. siawns deg , dim gobaith a.y.y.b.
  • Geometreg a mesur
   • adnabod nodweddion siapiau 3D
   • Adnabod rhannau cylch
   • adnabod priodweddau trionglau isosgeles , hafalochrog anghafalochrog ac ong sgwar
   • darganfod cyfesurynnau
   • deallt unedau metrig
   • Adlewyrchu , cylchdroi ac haeleathu siapiau
   • defnyddio theremau'r cylch
   • Trefn cymesuredd cylchdro
  • Algebra
   • datrys hafaleddau ac anhafaleddau
   • ehangu par o fracedi
   • graffiau ffwythiannau
   • llunio a dehongli graffiau llinell syth / y=mx+c
   • graffiau eraill
   • Nfed term a patrymau rhif
   • hafaliadau cydamserol
  • Rhif
   • Amcangyfrif
   • Talgrynu
   • Ffurf safonol
   • Ffigyrau ystyrllon
   • Rhannu a Lluosi hir
   • rheolau indecsiau
   • cyfrifo ffracsiynau
   • darganfod canran
   • trawsnewid degolion cylchol
   • gwahniaeth rhwng rhifau cymarebol ac anghymarebol
   • symeleiddio ac ehangu  par o fracedi sy'n cynnwys syrdiau

Comments

No comments have yet been made

Similar Mathematics resources:

See all Mathematics resources »