Pages in this set

Page 1

Preview of page 1
BAROC 1666-1750
Gwrthbwyntiol
Basso continuo
Llinynnau (yn enwedig ffidils) yn bwysig
Allweddell: harpsichord/organ
Rhythmau egnïol
Harmonïau deiatonig, syml
Defnydd o addurniadau
Cyferbyniadol iawn: dynameg, rhythm
Dim clarinet
Prif ffurfiau: dwyran; teiran; thema ac amrywiadau
Bach, Handel, ac Albinoni
CLASUROL 1750-1827
Gwead ysgafnach a chliriach
Mwy o amrywiaeth a cyferbyniad
Fel…

Page 2

Preview of page 2
- Debussy, Ravel
Mynegiannaeth:
- Mynegi teimladau dwys
- Cwmpawdau eithafol
- Cromatig iawn a anghytgordiol
- Cyfresiaeth
- Defnydd o Sprechgesang a Sprechstimme
- Schoenberg, Webern, Berg
Cenedlaetholdeb:
- Rhythmau cryf
- Drôn a phedal
- Graddfa moddol
- Cerddoriaeth gromatig
- Defnydd o alawon nodweddiadol a traddodiadol
-…

Comments

No comments have yet been made

Similar Music resources:

See all Music resources »