Cerdd TGAU - nodiadau llawn. [Welsh] WJEC GCSE music notes

Concentrated notes for the music exam tomorrow. Good luck guys, scared out of my mind!

HideShow resource information
  • Created by: Sophie
  • Created on: 13-05-12 16:30
Preview of Cerdd TGAU - nodiadau llawn. [Welsh] WJEC GCSE music notes

First 230 words of the document:

BAROC 1666-1750
Gwrthbwyntiol
Basso continuo
Llinynnau (yn enwedig ffidils) yn bwysig
Allweddell: harpsichord/organ
Rhythmau egnïol
Harmonïau deiatonig, syml
Defnydd o addurniadau
Cyferbyniadol iawn: dynameg, rhythm
Dim clarinet
Prif ffurfiau: dwyran; teiran; thema ac amrywiadau
Bach, Handel, ac Albinoni
CLASUROL 1750-1827
Gwead ysgafnach a chliriach
Mwy o amrywiaeth a cyferbyniad
Fel arfer dim harpsichord
Gwell cydbwysedd cerddorfaol
Cwmpawd dynameg mwy
Cerddoriaeth offerynnol yn bwysicach
Bas alberti
Adrannau camu (scalic)
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert
RHAMANTAIDD 1827-1914
Alawon telynegol (lyrical)
Harmonïau cyfoethog a chromatig
Anghytgordiau a thrawsgyweiriadau
Gwead fwy trwchus
Neges emosiynol y darn yn bwysig iawn
Cerddorfa mwy
Defnydd o vibrato a rubato
Cwmpawd eang o draw a ddynameg
Rhyddid gyda ffurf/cynllun
Cenedlaetholdeb: Sibelius, Smetana
Brahms, Tchaikovsky, Schumann
MODERN
Alawon byr ac onglog
Anghytgordiol
Harmonïau anghytseiniol
Cordiau clwstwr
Deugyweiredd a digyweiredd
Rhythmau bywiog: trawsacennu, polyrhythms, ostinato
Mydrau (metres) anarferol
Adran daro mwy
Offer electronig a seiniau newydd
Cwmpawdau eithafol
Effeithiau newydd: mudydd, sul ponte cello,
Sprechgesang
Strwythur rhythmig rhydd
Harmonïau cymhleth, cromatig
Argraffiadaeth:
- Creu awyrgylch
- Graddfeydd pentatonig a tonau cyflawn

Other pages in this set

Page 2

Preview of page 2

Here's a taster:

Debussy, Ravel
Mynegiannaeth:
- Mynegi teimladau dwys
- Cwmpawdau eithafol
- Cromatig iawn a anghytgordiol
- Cyfresiaeth
- Defnydd o Sprechgesang a Sprechstimme
- Schoenberg, Webern, Berg
Cenedlaetholdeb:
- Rhythmau cryf
- Drôn a phedal
- Graddfa moddol
- Cerddoriaeth gromatig
- Defnydd o alawon nodweddiadol a traddodiadol
- Bartok, Sibelius, Smetana, Elgar
Neo Glasuriaeth:
- Technegau cyfansoddi newydd ­ ail-greu'r hen
- Digyweiredd
- Harmonïau moddol, anghytgordiol
- Gwead gwrthbwyntiol a polyffonig
- Ameriad afreolaidd
- Defnydd o microdonau
- Elfen o byrfyfyr
-…read more

Comments

No comments have yet been made

Similar Music resources:

See all Music resources »See all resources »