Welsh CA6 Grammar

?

Grammar Past Tense

Darllenodd hi (she has read)-  Darllenodd hi 'Siwan' wythnos ddiwethaf 

Diolchais i (I thanked)-Diolchais i fy ffrindiau am helpu fi yn y disgo neithiwr.

***

Roedd e wedi gweld (he had seen)-Roedd e wedi gweld 'Mockingjay' yn y sinema cyn darllen y nofel.

Roedden ni wedi (we have)-Roedden ni wedi gweithio'n galed ers blwyddyn diwethaf.

***

Bues-bues i'n siarad gyda ffrindiau am y prawf wythnos ddiwethaf.

1 of 4

Grammar Impersonal

Cynhaliwyd (was held)- Cynhaliwyd y ddawns yn yr ysgol wythnos ddiwethaf

Cynhaliwyd sioe ffasiynau yn y clwb rygbi wythnos ddiwethaf.

Ysgrifennwyd (was written) - Ysgrifennwyd y stori "Yr Ymwelydd" gan Ioan Kidd wythnos ddiwethaf.

***

Cynhelir (to hold) - Cynelir y ddawns yn yr ysgol wythnos nesa 

2 of 4

Grammar Future and Conditional Tense

Byddwn i (I will be)- Byddwn ni'n mynd i'r brif ysgol blwyddyn nesa

Bydd e'n deall (he will understand)- Bydd e'n deall y gwaith yn dda erbyn diwedd y cwrs.

***

Dylen nhw (they should)- Dylen nhw adolygu er mwyn pasio prawf gyrru

Dylwn i (I should) - Dylwn i adolygu er mwyn pasio fy arholiadau yn yr haf.

***

Gwela i (will see) -Gwela i ffilm newydd yn y sinema wythnos nesa.

***

Pe bawn i'n gallu (if I could)- Pe bawn i'n gallu pasio'r prawf gyrru, baswn i'n prynu car. 

3 of 4

Grammar Present tense

Mae hi wedi dysgu (she has learned) Mae hi wedi dysgu pob cerdd erbyn heddiw.

***

Tala i (to pay) - Tala i am y toyn yfory achos does dim arian gyda fi heddiw

4 of 4

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Grammar resources »