Hanes Llyfryn 3

WELSH- history flashcards

Change in the community and the culture 1910- 1929

HideShow resource information

Sinema

 • Ail ryfel byd- ymweld ar sinema yn boblogaidd
 • Ffilmiau mud hyd at 1917- cerddoriaeth yn y ecfndir a capsiwn
 • Comediau slapstic oedd yr rhan fwyaf
 • PRIF fath o adloniant

Rhesymau am boblogrwydd y sinema

 • Sinema ymhob tref fychan- ddim yn gorfod teithio yn bell- gallu mynd yno yn aml iawn 
 • Prisiau'n isel
 • Roedd ganddynt fwy o amser hamdden
 • Dulliau teithio haws- Model T
 • Actorion yn arwyr ymysg yr ameicanwyr
 • Hollywoodyn ganolfan y diwydiant ffilmiau
  • Tywydd a gologfeydd gwhanol (e.e diffeithdir +mynyddig ayyb)
 • Paramount a Warner Bros yn cael eu sefydlu- marchnata a hysbysebu y fflimiau yn effeithiol
1 of 3

Y Sinemau

(http://andrewsidea.files.wordpress.com/2010/02/thekid18.png?w=640&h=480)

2 of 3

Pobl nad oedd yn hoffi'r sinemau

 • Cynnwys y fflimiau yn rhy ddychrynllyd- gostwng safonau moesol
 • FFWNDAMENTALIAID CREFYDDOL
 • Ddim yn hoffi clywed clepian am fywydau rhai o'r ser

YMATEB I HYN

 • Cod ymarfer Hays
 • Ddim yn gadael i bobl ymddangos yn noeth/ hyd y gusan yncael ei gyfangu
 • Ffilmiau siarad- Y Talkies yn cynnwys siarad= sinema yn fwy poblogaidd byth
 • Gwobrau yr oscars yn 1928

Dyanwad ser y byd ffilmiau

 • Comedi- y rhai mwyaf poblogaidd
 • Actorion fel Laurrel and Hardy yn dod yn boblogaidd
 • Rudolph Valentino- rhamantus
3 of 3

Comments

No comments have yet been made

Similar History resources:

See all History resources »