Tystiolaeth newid Hinsawdd

HideShow resource information
 • Created by: GPH
 • Created on: 06-04-15 11:45
View mindmap
 • Tystiolaeth am Newid Hinsawdd
  • Codiad mewn lefel y mor
   • Ynysoedd fel Tuvalu a Kiribati yn lleihau gan fod lefel y mor yn codi ac yn erydu'r tir
   • Mae'r codiad yn lefel y mor yn lleihau maint y D.U
   • Mae lefel y mor wedi codi 17 cm yn y ganrif diwethaf
  • Pegynnau Ia yn toddi
   • Ia yn antartica yn toddi
   • Anifeiliaid megis yr arth wen methu goroesi
  • Marwolaeth riffiau cwrel
   • Tymheredd y mor yn cynhesu
   • Riffiau yn troi yn wyn ac yn creu

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »See all climate change resources »