Llifogydd Pakistan 2007

heb ei orffen

HideShow resource information
 • Created by: Ffion
 • Created on: 10-01-13 15:11
View mindmap
 • Llifogydd Pakistan 2007
  • Nodweddion
   • Hinsawdd Monswn 80% o law o fewn 4 mis.
   • 90% o'r wlad llai na 10m uwch lefel y mor
   • Ia yn toddi yn yr Himalayas (diwedd Haf) yn cynyddu arllwysiad
   • Achosion dynol
    • Dat coedwigo yn Nepal
    • Adeiladu trefol
  • Effaith amgylcheddol
   • Silt yn cael ei dymchwel

Comments

No comments have yet been made

Similar Geography resources:

See all Geography resources »