Goleuo

HideShow resource information
View mindmap
 • Goleuo
  • Gorchudd cyffredinol
  • Franel
   • Lamp gyda golau meddal ar gyfer golau cyffredinol.
   • Mae modd ychwanegi geliau lliw a drysau ysgubor i greu llinellau caled i ddiffino gofod arbennig
  • Golau sbot ysgafn/caled
   • Lamp gyda golau llachar, caled sydd yn diffinio gofod arbennig.
  • Pacarn
   • Yn wreiddiol ar gyfer cyngerddau roc mawr
   • Golau llachar sydd yn gallu llenwi'r llwyfan.
   • Golau yn creu effeithiau dramatig gan fod llif fel blociau syth o olau.
    • E.E.coridor o olau ar y llwyfan
  • Gobo
   • Siap rydych yn rhoi o blain golau sbot er mwyn cyfleu lleioliad
    • e.e. coedwig ,ser, dwr neu adiladau
  • Trawsoleuo
   • Un golau yn mynd lan a'r llall yn mynd lawr
  • Blacowt
  • 'Shade and shadow are equal in importence to light itself'
   • Adolphe Appia

Comments

No comments have yet been made

Similar Drama & Theatre Studies resources:

See all Drama & Theatre Studies resources »See all termiau goleuio resources »