bac

HideShow resource information
 • Created by: Anwen
 • Created on: 02-06-14 11:34
View mindmap
 • Cael swydd
  • Anfanteision
   • chwilio swydd sydd yn fy niddori
   • os byddaf yn symud I ffwrdd o adref
    • fydd y swydd yn gallu cynnal fy nghostau byw
   • Chwilio swydd efo tal da yn annodd
  • Manteision
   • Gwneud ffrindiau newydd
   • Annibyniaeth
   • Gallu ennill arian.
   • Gallaf wneud cymhwysder tra fy mod yn gweithio mewn coleg
   • Gallu ennill sgiliau newydd
   • Gallu adeiladu fy hunan I gael swydd llawer gwell yn y dyfodol

Comments

No comments have yet been made

Similar All resources:

See all All resources »See all a resources »