datrys problemau

HideShow resource information
 • Created by: Anwen
 • Created on: 02-06-14 11:15
View mindmap
 • Opsiynnau
  • Gweithio
   • Ble byddaf yn byw?
    • Adre
    • Rhentu stafell
   • Pa fath o waith byddaf yn gwneud
    • dylunio
    • gweini
  • Mynd i'r brifysgol
   • Sut byddaf yn ei ariannu?
    • Cyllid myfyrwyr
    • Gweithio tra fy mod yn astudio
   • Pa gwrs?
    • Pensaerniaeth
    • Dylunio Cynnyrch
   • Ble?
    • Caerdydd
    • Wolverhampton
    • Lerpwl
  • Teithio
   • Beth fyddaf yn ei wneud?
    • Gweithio
    • Gwirfoddoli
   • sut fyddaf yn ariannu?
    • benthyciad gan fanc
    • Gweithio tra'n teithio

Comments

No comments have yet been made

Similar All resources:

See all All resources »See all a resources »