Bodhisattvau

?
View mindmap
 • Bodhisattva
  • Diffiniad
   • Mae'n helpu arall I gyrraedd oleuedigaeth.
   • ag yn yr pendraw yn gyrraedd oleuedigaeth eu hunain.
   • I gyrraedd ag ddatblygu bodhichitta neu feddwl oleuegaethol.
  • Pwrpas yr Bodhisattva
   • Pwrpas yw Nirvana, ag agweddau bwdhaidd, I gwaredu ar dioddefaint.
   • 'let all the gloom of misery be gathered in my lotus dream'
   • Trwy gwaredu arno dioddefaint gan ddilyn yr dharma
   • Trwy ddangos yr 6 parammita ar ol yr 10 cam sef yr (Bumhis)
   • 'once he reaches the seventh stage it is almost impossible for him to fall back' (Keon)
  • Rhinweddau
   • Yn yr ddau traddodiad eu rhinweddau yw tosturiad
   • Eu fod yn an-hunanol sy'n ddangos doethineb sy'n caith i'r traddodiad
   • Mae'n barod I ddewis I rhoi fynny eu bywyd er mwyn helpu eraill cyrraedd yr stad o feddwl yr bwdha
   • 'In Tibetan Buddhism, a bodhisattva is anyone who is motivated by compassion and seeks enlightenment not only for him/herself but for everyone'
   • Eu gol nhw yw I gyrraedd yr lefel uwch bosib o fod yn fel ag agos ir bwdha .
   • Bydden nhw yn mynd trwy dioddefaint er mwyn helpu eraill.
   • tosturi gan ymdrechu I pharchu unigolion ag anifeiliaid arall.
   • heulonni, Dharma, moesoldeb, amynnedd, egni ddewrder, myfyrdod, sammadhi, doethineb (Prajna).
  • Rol yr bodhisatvva
   • Rol fwyaf yr bodhisattva yw I arwain bodau dynol tuag at oleuedigaeth
   • Yn therefada meant yn gael eu weld fel athro neu ysbrydolwr ond yn Mahayana gwelwyd fel gwaredwr (saviour)
   • 'one whose essense is perfect wisdom'
   • 'one destined for enlightenmen-t'
   • Mae'n sicrhau fod pawb ar y ffordd cywir o chyrraedd nirvana,add-ysgu eraill sut i fod yn bodhisattva
   • pwrpas fod yn rhan or sangha yw i ddysgu unigolion am yr ffordd wythblyg, a'r tair nod bodolaeth
   • siarad yn cywir, dangos caredigrwy-dd, ag ddangos parch tuag at eraill.
  • Diffiniadau arall
   • 'someone on the path to awakenning'
   • meddyliwyd yr mahayna eu fod yn feddwl 'ultimate state of pure compassion towards all-beings'
   • Gadael i eraill cyrraedd oleuedigaeth cyn gadael y'w hyn cyrraedd yno.

Comments

No comments have yet been made

Similar Religious Studies resources:

See all Religious Studies resources »See all Buddhism resources »