Physical Factors (English & Welsh)

HideShow resource information
View mindmap
 • B1: Ffactorau Corfforol- Physical Factors.
  • Etifeddiaeth- Legecy.
   • Lliw gwallt & llygaid // 'Eye & hair colour'
    • Answadd gawllt // 'Hair quality'
     • Etifeddiaeth- Legecy.
      • Lliw gwallt & llygaid // 'Eye & hair colour'
       • Answadd gawllt // 'Hair quality'
       • Cyflyrau & anableddau // 'Conditions & Disability'
        • Siap corfforol // 'Physical shape'
       • Am Fwy O Gymorth am Etifeddiaeth// 'For More Support & Help on Legacy' = www.GeneticDisordersUK.org
    • Cyflyrau & anableddau // 'Conditions & Disability'
     • Siap corfforol // 'Physical shape'
    • Am Fwy O Gymorth am Etifeddiaeth// 'For More Support & Help on Legacy' = www.GeneticDisordersUK.org
   • Ffordd o fyw- 'Lifestyle'
    • Dewisiadau chi // 'Your decisions'
     • Diet & Ymarfer // 'Exercise & diet'
      • Yfed // 'Drink' (Alcohol)
    • Glendid personol // 'Personal hygiene'
   • Salwch & Afiechydon // 'illness & diseases'
  • Ysmygu // 'Smoke'
   • Cymrud cyffuriau // 'Take drugs'
    • Yfed // 'Drink' (Alcohol)

  Comments

  No comments have yet been made

  Similar Health & Social Care resources:

  See all Health & Social Care resources »See all Physical Factors resources »