Welsh

  • Created by: alexlong
  • Created on: 10-04-18 02:02
Beth ydy dy hobi di?
Fy hobi ydy dawnsio, rydw i'n dawnsio yn y canolfan hamdden bob dydd Mawrth.
1 of 5
Beth rwyt ti'n hoffi?
Rydw i'n hoffi gwylio netflix ar y teledu achos gwelais ar Facebook mae film newydd.
2 of 5
Beth dwyt ti ddim yn hoffi?
Dydw I ddim yn hoffi chwarae rygbi ond a bob yn ondest dw i'n mwynhau gwelio rygbi ar y teledu achos mae'n hwyl.
3 of 5
Pryd wyt ti'n nofio?
Es I nofio ar dydd Sadwrn a rydw i'n mynd i nofio dydd sadwrn nesaf hefyd.
4 of 5
Beth wnest ti dydd Sadwrn?
Es I i'r sinema gyda fy nheulu, gwelais i the greatest showman, yn fy marn i mae film yn da iawn, ond my fy had yn meddwl ei fod yn ddiflas
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

Beth rwyt ti'n hoffi?

Back

Rydw i'n hoffi gwylio netflix ar y teledu achos gwelais ar Facebook mae film newydd.

Card 3

Front

Beth dwyt ti ddim yn hoffi?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pryd wyt ti'n nofio?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Beth wnest ti dydd Sadwrn?

Back

Preview of the front of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all hobbys resources »