cymru

mae tair miliwn o bobl yn byw yng nghymu
3 million people live in wales
1 of 49
prifddinas cymru ydy Caerdydd
the capital city of wales is cardiff
2 of 49
y ddraig goch ydy baner cymru
the red dragon is the welsh flag
3 of 49
nawddsant cymru ydy dewi sant
the patron saint of wales is saint David
4 of 49
Mae cymru'n wlad ddwyieithog mae cymraeg a saesneg yn ieithoedd swyddogol
wales is a bilingual country. welsh and english are official languages.
5 of 49
rydw i'n byw yn
I live in
6 of 49
mae fy mam yn dod o
my mum comes from
7 of 49
mae caerdydd yn
cardiff is in
8 of 49
y gogledd
the north
9 of 49
y de
the south
10 of 49
y dwyrain
the east
11 of 49
y gorllewin
the west
12 of 49
y canolbarth
mid wales
13 of 49
dinas
city
14 of 49
sir
county
15 of 49
tref
town
16 of 49
pentref
village
17 of 49
mynyddoedd
mountains
18 of 49
bryniau
hills
19 of 49
cefn gwlad
countryside
20 of 49
ffermydd
farms
21 of 49
cymoedd
valleys
22 of 49
traethau
beaches
23 of 49
mor
sea
24 of 49
arfordir
coast
25 of 49
ynys
island
26 of 49
afon
river
27 of 49
nantst
stream
28 of 49
yn fy marn ii
in my opinion
29 of 49
cennin pedr
daffodils
30 of 49
defaid
sheep
31 of 49
capeli
chapels
32 of 49
canu
singing
33 of 49
cafn gwlad
countryside
34 of 49
cestyll
castles
35 of 49
llwyau caru
love spoons
36 of 49
diwydiant trwm
heavy industry
37 of 49
ydy ystrydebau cymru a
are stereotypes of wales
38 of 49
mae llawer o bethau pwysig yng nghymru heddiw hefyd, fel
there are lots of important things in wales today too, such as
39 of 49
bae caerdydd
cardiff bay
40 of 49
y cynulliad
the national assembly
41 of 49
prif weinidog
first minister
42 of 49
aelodau'r cynulliad
assembly members
43 of 49
canolfan y mileniwm
the wales millennium centre
44 of 49
stadiwn y mileniwm
the millennium stadium
45 of 49
prifysgolion cymru
universities of wales
46 of 49
twristiaeth
tourism
47 of 49
addysg
education
48 of 49
y cyfrynagau
the media
49 of 49

Other cards in this set

Card 2

Front

the capital city of wales is cardiff

Back

prifddinas cymru ydy Caerdydd

Card 3

Front

the red dragon is the welsh flag

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

the patron saint of wales is saint David

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

wales is a bilingual country. welsh and english are official languages.

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all cymru resources »