Volhoubare toerisme

HideShow resource information
Q F X R A U S U Y F K O A H N Y H J Q
V I G O O D K X T H O W V M R L R F M
G Y W M R X N M D B R V D E P M V H D
A M C M H N L I K P T C D K C Y G F A
R G W E V L S P Y V O N I G B Q T M X
K L G L C M P I C D I U T M U G E N K
N C J K E W N S W M R P J R O D L U W
O T D E G H M T R B X N T K A U E U I
S E H G U E E E E R X C K N Q M K V S
R N R T E O V G D O W N U O Y S T L H
I L X H J R R X G N Q U L O B C R F V
V T T E U E K P M N O H L F E M I E Q
C I O G H I B I D E O K W I S A S T Y
U N D G L O O L R I R Y G S N A I F X
C F O B N Q N T O D B D K J W B T P F
A E S R X Q Q Q L D R Q C Q N R E M V
Y A T V L I I K H D M G S P I R I I V
P S T K S F N F F I Q A D E G Y T R E
P A J B P E O P Y U G D B L Q G F S J

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »