Volhoubare toerisme

HideShow resource information
W H P G E H G F K W S O N K R A G I Q
O A L T J K B I I W O I B L A P R P Q
E C V U H O A I U H X I N H E E M S E
W T G O N Q Y B R R P A L Q D M C H N
R S O K H B M R B F S J A H D D D O H
O G E I H U B O E C X D Y E S Q L O J
M G Q L D L E N G V X U J L M E T D H
M D F B I V D N R V F K M E E S Y F W
E W V S D V W E E G Y R L K E F I X J
L B I A P U O U H G C E K T H L N X B
P R K H D O J R D N A D U R T W G B O
Q F I J S W R N I P J N D I I O R J V
W D M N Q D Q O E B A I M S U E L A T
V P U O Q I A V S D L M R I Q I B B D
W G Y I N S P G B K H R D T P U I N I
O F X F S F Y P V Q B E T E W I P E C
U Y V H M M C C L B W V O I V D M C D
B N Y A Q B C X P E Q K C T X B U X V
A E D U Y L W S P R A G O M Q P F J C

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »