Volhoubare toerisme

HideShow resource information
L M B R R G H A Q S K B Q E U U F L A
E E C E G A Y V M E G F B L J V F F A
H V J D H R L I L I J R J E M D H T W
I P W N I K V F B P O R W K H J X G J
J U U I B N A A Y N Y X U T K Y M V L
H V N M C O C G N W R F I R I H J R D
C I J R H S K E W I F H T I U M T E K
U B I E I N H E E M S N H S R K M W J
V R F V H T E M L F Y U E I B Y G D L
Y Y C V H O T E B P U I E T E G D B X
E E P D X T A B I M X B M E G V R J G
W U V H X L H T Q K H D S I R C O F P
T T C N E E N M C I A B A T E X G H N
C A G O P M V D X L P A A X H B P X S
T G R O D M D I G B T T W L D C R W H
D S R L N O Q B F S G Q S X B V E N Q
M P R E J R P A H A N R U P W O F V I
G X T V S A X P Q J Y B L E X T G A J
W S M I Y A P X S U Y E L L E H N X S

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »