Volhoubare toerisme

HideShow resource information
Q U M Y R Q S C S O T K U B S L M A E
M W S S J O A M A W D T F A Y N Q Y F
T N L U Q K E F D R O M M E L P V X S
L J L E U E C Q V E O U J O I X H D F
W K S A H L Y G E L V A J J Y H T R T
X A G N U P A N W E G J K I Q E R A B
V S I I C R N C R K U S S P U R U U W
L U N I K O V M N T I M H U H G F K S
W R B N R B I A O R G E S R R E L W H
O A O B Q N L Y J I L E V K X B K T E
B S L M D Q O W W S U H S G T R X M J
X K D E Y L C B Y I N T C Q I U S S U
O S R C W C G L Q T W I T D W I W F S
N A H H X J T U C E I U X O H K V L F
B L O I K A D V E I P B B A P D Q K V
Q B K G O G P K U T M W T D J J U K K
M T N F V L A S B L I K E A M I J I W
M Q S A S L T I M B G W V M P M M C U
I D C K G F F F U C A Y P A G O H S D

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »