Volhoubare toerisme

HideShow resource information
L M P I D W G L E K B F U R V L J A I
R I Q V A E Y F F W K M J V W E S H P
C E B J C L C P H A I V I E R P U H U
Q B U D O E K P N S S F R R W H X M I
Y B K T D K T P B V P G O M B X C E E
M I C C Q T J Q V I R L K I S Y S B Y
N K B P X R U Y P I W Q I N N B S A C
C I R N K I I L X J T K L D M F L S I
Y R O M R S T V A M S Y B E V P N T O
N O N E K I H T A Y Q H S R M V C V H
B M N D M T E Y T B P Q A E O A G X N
F M E S M E E S T F V F E X J U Y N Q
G E N O N I M E V J I N H E E M S A F
G L L N E T S G P K V A Y P E T L A P
B L A K D B L Q L L N R M J C L R L U
D Q J R G Y Q L Q O G N S J E E Y K Q
N B Y A H E R G E B R U I K K Q Y R D
T I G G J G B T M F K F G C F H T K Y
N B T F S P D L B K X V P T F K T R P

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »