Volhoubare toerisme

HideShow resource information
D I A S B L I K D S E O M M P L F P S
U A I F S V O C U P V E I B R W E W U
I P I E G Q B Y U U W Y U M W T J L J
H Q J L U P T B U A R G O F A G S W F
N R H E S O N K R A G H Q T I M Y J G
Y O B K S P S X X I Q N J N Y F X I O
B M R T H I O A W U D Y H W F H L N N
A M O R E S C Y T C Y J S Y D X V J T
W E N I R M H R I T L O V J M O R N J
T L N S G E T R N G U M P U O E Y W H
V J E I E E O R H C X J A W D C A Q U
R S J T B H M O E R W F P N K K J S L
H L I E R T P M E O O I I U P B T P G
B Y V I U I T H M W V M U S A L M M W
O P I T I U V M S C R O V B Q D W I H
W T M O K L B S O E J S N V L J A I F
C B X J H K M E V S W T B H X U S J O
C M A D G C P S A P O U D K B A T M I
A E U V U W G Q N X T G U B N P P F H

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »