Volhoubare toerisme

HideShow resource information
P J C R P P I D G L K Y C W M Y M A W
B Y J K R Y N A R O M M E L F S P Y A
X S K N C S B G P R N G G J J H L K C
F T Y N N S K Q R Q M Q C S O S S O B
Q E N C I X O S B U C P J G M O T J Y
O H U R A L M C S L N E D L N H I S I
O I D S L E V M G I H V A K Q I E X B
M J X X E Y E M Y Q E B R P P K T W W
S H V H R E R J P Q R A M W S R I I E
W F T D H V M S H H G J H B S U S N Q
H I A N A T I E E M E G C G U H I A N
U G I F Q U N K C B B K C N O W R C M
M T G Q F N D I T K R U U D J A T R K
Y D T S O W E L W D U P Q D G N K T G
W S X R N D R B E S I H L P X Q E T K
J I B N J G E S I V K G J X U R L I C
X L S V D M W A B P D X R D V C E P D
T V X M G A V U W V B L D W L Y L G W
H N R B N M C O O A Q C X F X P T A D

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »