Volhoubare toerisme

HideShow resource information
M D G W B T H I H H S L M K K C T U O
U W A S B L I K Y E B A I H D V Y M O
I A O H K A S E A E Y U S E I V Y V W
N E A U B Q P V W N R C O L E M I A Y
A W B H R I E J O B G S N E D O T K H
W B G U O C H E E H D B K K V N G L O
T W P H N A L G X E M U R T E G Y R T
P O J U N N R R O I D I A R R P T C K
I C F K E E S E M R N Q G I M R V D C
M T F Y H W Q I L H U R U S I G R K I
R J I K N D L K E G V I J I N D D V T
P Y Q A D V Q E S E I V O T D T Q Q V
T N P G I N M U U A L B T E E P W C S
U W P T L S O C H A E M Y I R X X C T
U I T H E E M S Y F D N J T H B G P V
P W U R I C R O M M E L U F E J C V U
F V T D Y O E G K I S P T B I X V B Q
R T H A A D V W F B M I I M L J L Y U
T C N M K M M Y K F U D Y I C V M O C

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »