Volhoubare toerisme

HideShow resource information
S P J F P F H D R V P W C F M G G W F
B K E X T X B E R N R S C C S Y R B O
G F Q K X J D J W G S B C C N G R R C
T V D G M N I K S R E S R I F J Y P H
Y X H Y I M S D U X D G T U Y R U K F
E C X M G B N L Q G O I B M K S I D B
U V R L A V U C W Y E N F H O U G S J
P E Q S O J B J B T S D A N R X L K C
V A B M L N H R I M R J K B W E I L N
S R T J T S O S E P D R E T M L I N G
M N M S P N I E W S A G N M B B L I T
E N X U N R H D G G R P O S F F E W D
E R G E T T R R M E J R A W I C Y F F
H G C K I A X A H I Y X C V F G O M M
N L E U Y M B M Y V C F S O L L V Q C
I L D N L U R D R H B D G J W Y V M X
E M D M K B H D F U F A M T Q B X B F
L Y Q M H E E T F Q M M X E V U R H D
C F J I W I U W Q U E B F E K M R D Y

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »