Volhoubare toerisme

HideShow resource information
K X Q I A Y G H D L G G E P R S Y T Y
I Q V W S Y D S G R R L F I I R A W M
L F H T I D O U Y Q E L L K M I G V M
B I S O N K R A G R L B N I F E M H X
S F E K W O X H E L E X E U E N V N U
A E N D E U P D A H K X V R B E O C C
K Q N B E M N L H I T L K B K N R A D
D N O T E I B L N O R T N E X H Y G Q
X O R T M S E H K K I X S G U I G E F
V K B R Q M E W T I S N C R Y B R Q L
U W E K M E B W K U I I P E L B S J U
K V O O M E A J X D T R R H S E Y J Q
V J R S A H H K V K E G H O F M O I G
W P F P P T X X N J I X A P M X P S H
P A Q T S I L D I B T J X Q T N K N S
N M U G K U M I Q T Q C G Q K C T K Q
L G A S T P K R H A D G H T X X R L S
U I F J R V C K D T G X S I V M Q K S
L G J Q X O E N R E M Y F B Q B M X F

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »