Volhoubare toerisme

HideShow resource information
G U C Q G S A L Q K K K V I F V E L M
L I V Y G J L V K V K J I J P X L Q Q
E C T Q J P B V F L K C C A S Y E K R
M W U I T H E E M S W C L Q M X K P F
M P H E R G E B R U I K Y S E P T E R
O O T S N C Y L Q B J R W K E G R J C
R M A Q V I M H V Y T H F K H B I H S
X B F K G D W E D G V K B I N D S G C
Q L O Y S V R G W C H G K L I A I P N
Q U S J P M O T E I G P H B G T T E L
K T S O I G L O Y M W V J S C T E F W
P V F N S P S F W B L U K A C N I W C
M K D Y L O C J H X V L B O R J T G P
X E K J N A Q J J O X B R Y Q W C J O
R P D K H K Q K X Y J E O X D K V W A
X P R P Q O S V N K V W N O X I Y N M
Y A L K K Q W V L O V H N C T O E T R
G C C K N G T L Q N M C E A V R P V M
N R T J I O N Y A N X E R Y P O J L H

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »