Volhoubare toerisme

HideShow resource information
M L J I N H E E M S K B P J N E P R R
F O E M D J X O A G L P S M R O O M R
F X L U F K O G P K M A O L W U C P Q
U H E Y X X U C I M T G D B J K A B M
K J K H J V S X H U X A Y B I N L C M
B J T G P K A S B L I K R U F B E W P
S M R N H J K Q U R S C R I E T M A B
U V I B I A L U X F G B N T O S M O C
U E S B T T D W B D E R J H G G O E X
F M I R J G A X G G I C G E U R R A A
B A T Y N C H Q R J G B A E J V I K V
A Y E N T L U E X W B V R M F W X P J
N I I A L N H D D B R O K S X V P U T
F F T W E H W I O S O F N V W E X B G
L C V A X S J T K G N L O W Q U H J I
J V N Q B N M L E B N M S K Y F F F C
V E R M I N D E R T E L V B U S D V Y
E Q J B A T H R P R B P M J L L Y L O
R X M S H L J C C K W U W Q M N P U K

Clues

  • Ander woord vir gemors (6)
  • Flora van ander lande (8)
  • Gebruik die son se energie (7)
  • Gebruik minder hiervan om geboue te verhit of verkoel (13)
  • Houers waarin gemors gegooi word (6)
  • Iets wat ons kan gebruik (6)
  • Om iets minder te maak (9)
  • Om iets weer te gebruik (10)
  • Plante endemies aan Suid-Afrika (7)

Comments

No comments have yet been made

Similar Travel & Tourism resources:

See all Travel & Tourism resources »See all volhoubare toerisme resources »